108 godina od osnivanja prve bošnjačke stranke

Proteklo je 108 godina od osnivanja prve bošnjačke stranke – Muslimanska narodna organizacija (MNO), osnovana 3. decembra 1906. godine, na čijem čelu je bio Ali-beg Firdus, istaknuti bh. političar s kraja 19. i početka 20. stoljeća, piše bh. novinska agencija Patria.

Ali-beg Firdus, rođen u Livnu 1862. godine, potječe iz ugledne bošnjačke porodice koja je upravljala Livnom od 1750. do 1835. godine.

Čvrsta narav, politička nadarenost, patriotizam i široka popularnost doveli su ga na čelo bošnjačkog političkog pokreta. Na njegov pismeni poziv održan je krajem 1906. godine u Slavonskom Brodu sastanak bošnjačkih prvaka iz cijele Bosne i Hercegovine, na kojem je utemeljena Muslimanska narodna organizacija,  čiji je prvi predsjednik bio upravo Ali-beg Firdus.

MNO je u svom programu na prvom mjestu zahtijevala muslimansku vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju i političku, odnosno državnopravnu autonomiju. Organizacija je uživala podršku ogromne većine svih slojeva muslimanskog stanovništva, piše NAP.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close