BiHPrivreda

Životno osiguranje potreba ili luksuz?

Nezaposlenost u BiH i dalje je velika, novca u penzionim fondovima sve je manje, pa životno osiguranje dođe kao dobra alternativa penzionom sistemu.

Industrija životnog osiguranja predstavlja jedan od najatraktivnijih oblika investiranja i štednje u zemljama EU. U našoj regiji, gdje je manje od pet posto populacije pokriveno proizvodima životnog osiguranja situacija je znatno drukčija.

U prethodnom sistemu postojao je relativno stabilan sistem socijalne i zdravstvene brige o građanima gdje su zaposleni odvajali dio svog dohotka da bi se isplaćivale naknade onima koji steknu uvjete za penziju. Ovaj tzv. Bizmarkov model se posljednih godina sve teže nosi sa smanjivanjem proporcije broja zaposlenih u odnosu na broj penzionera i u razvijenijim državama, a kod nas je ovaj sistem, zbog niskog BDP-a i skoro izjednačenog broja onih koji rade i penzionera, na ivici kolapsa.

ŽIVOTNO OSIGURANJE KAO ALTERNATIVA​

“Nažalost, iako je situacija takva da bi logično bilo tražiti alternativu, teško je razvijati kulturu štednje sa ovako niskim životnim standardom kakav građani BiH imaju. Ipak, jedan od osnovnih zadataka osiguravajućih društava koja prodaju usluge životnog osiguranja, a Sarajevo-osiguranje je jedno od njih, je upoznati najširu javnost sa alternativama koje nisu neostvarive ni za one koji nemaju visoka primanja. U ovom slučaju riječ je o uslugama životnog osiguranja koje su oslonac za sigurniju budućnost svakog čovjeka koji razmišlja o svojoj i perspektivi svojih najbližih”, rekli su iz Sarajevo-osiguranja.

Ako je poznato da je premija životnog osiguranja po stanovniku oko 16 eura, a da je u zemljama Evropske unije visina premije životnog osiguranja po glavi stanovnika oko 1.300 eura, odgovor na pitanje koliko građani BiH koriste i uzimaju životna osiguranja, sasvim je jasan.

Iz Sarajevo-osiguranja kažu, da ono što je karakteristično za nerazvijena tržišta osiguranja kakvo je bosanskohercegovačko, jeste visoko učešće obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i relativno nizak nivo potrošnje usluga dobrovoljnih vidova osiguranja, kakvo je životno osiguranje.

Prema posljednim dostupnim podacima entitetskih Agencija za nadzor osiguranja, do 30.11.2016 godine ukupno je zaključeno nešto više od 115 miliona KM premije životnog osiguranja na području BiH, a u odnosu na ukupan premijski prihod životna osiguranja učestvuju sa nešto manje od 20 posto.

Izvještaji pokazuju da je premija životnog osiguranja na tržištu BiH posljednjih desetak godina kontinuirano u porastu, povećana je oko tri puta, a udio u ukupnom premijskom prihodu je sa desetak posto porastao na gotovo 20 posto.

Iz Sarajevo-osiguranja kažu kako je ove podatke moguće posmatrati i kroz vizuru niske osnovice odnosno malog premijskog prihoda koji je proteklih godina rastao.

Do 30.11.2016 godine ovo osiguranje je ostvarilo oko 3,2 miliona KM premijskog prihoda životnih osiguranja, što čini negdje oko 4 posto ukupno ostvarene premije.

“U istom periodu isplaćeno je nešto više od 2 miliona KM šteta po osnovu životnog osiguranja, što je pokazatelj koji govori kako se Sarajevo-osiguranje trudi ispuniti očekivanja onih koji su nam poklonili povjerenje” ,rekli su iz Sarajevo-osiguranja.

ZABILJEŽEN RAST ŽIVOTNIH OSIGURANJA

Agencije za nadzor osiguranja FBiH u svom izvještaju za 2015. godinu, navodi da je u strukturi ukupne premije, zabilježen rast životnih osiguranja u FBiH od 7,91 posto u odnosu na 2014. godinu, a neživotnih 3,96 posto.

Udio životnog osiguranja u ukupnoj premiji za prošlu godinu veći je za svega 1,48 posto u odnosu na, 2014. i iznosi 24,79 posto, što je još uvijek ispod prosjeka zemalja u okruženju.

Premija ostvarena na teritoriju FBiH u 2015. iznosi 595.103.808 KM i viša je za 5,99 posto u odnosu na prethodnu godinu. Vidljivo je i usporavanje rasta premije životnih osiguranja koji je 2013. iznosio 16,22 posto, a 2014. godini 14,50 posto.

Od ukupno ostvarene premije osiguranja u 2015. godini 472.269.682 KM (79,27 posto) odnosi se na poslove neživotnog osiguranja, a 123.533.426 KM (20,73 posto) na poslove životnog osiguranja. Prosječna godišnja stopa rasta životnog osiguranja u posljednje četiri godine iznosi 12,82 posto.

Iz poslova životnog osiguranja ostvarena bruto dobit povećana je za 8,88 posto. Kod poslova životnog osiguranja učinkovitost rješavanja šteta po vrijednosti je 87,89 posto, a po broju 85,26 posto.

U FBiH je ukupna premija u 2015. godini iznosila 424.479.599 KM i u odnosu na 2014. godinu ostvaren je rast od 4,46 posto. U životnom ostvaren je rast od 6,01 posto. Prosječna godišnja stopa rasta životnog osiguranja u posljednje četiri godine u FBiH iznosi 12,24 posto.

Otpornost tržišta osiguranja u BiH na uticaje ekonomske krize ogleda se prvenstveno u tome što u strukturi portfolija osiguranja dominiraju obavezne vrste osiguranja.

Udio društava sa sjedištem u FBiH u ukupnoj premiji iznosi 71,24 posto, dok je udio društava sa sjedištem u RS-u 28,76 posto.

Šta nam nudi životno osiguranje?

Policom životnog osiguranja ulažemo danas kako bismo sutra osigurali kapital za budućnost i finansijski spokojnu starost.

Mješovito osiguranje života zaključuje se jer ono, nakon protoka perioda na koji je zaključena polica osiguranja, donosi uloženi novac uz određenu propisanu dobit pa je zato nazivamo optimalnom kombinacijom životnog osiguranja i štednje kapitala, a ujedno ovim osiguranjem rješavamo porodicu od finansijskih briga koje bi mogla izazvati nenadana smrt nekog njenog člana.

Sa ovom policom može se planirati vlastita budućnosti i zaštititi vlastiti životni standard po odlasku u penziju ili realizirati neki od neostvarenih ličnih ciljeva kao što su plaćanje školovanja za djecu, pokretanje porodičnog biznisa ili putovanje.

I.M.

Akta.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close