ZDK: Zavod zdravstvenog osiguranja ostvario suficit

Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK prezentirao je pokazatelje poslovanja u 2013. godini, u kojoj je ostvario suficit od oko 3,245.000 KM.

Oslobođenje

Ovaj poslovni rezultat je značajniji ako se zna da je Zavod od ranije imao akumulirani dug, koji je za posljednje dvije godine smanjen sa 21,600.000 KM, na današnjih 14,910.000 KM.

Prema riječima Senaida Begića, direktora Zavoda zdrvastvenog osiguranja ZDK, uz smanjenje deficita Zavod je ostvario i realizirao smanjenje troškova liječanja van područja Zeničko-dobojskog kantona, koji su bili značajna stavka u budžetu, zatim troškove bolovanja, a proširena je esencijalna lista lijekova.

Za stanovnike općine Olovo je omogućena sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita svih pacijenata u okviru Kliničkog centra u Sarajevu, a finansiran je najveći dio troškova implementiranja projekta porodične medicine na prostoru ZDK, zatim radioterapije u Kantonalnoj bolnici u Zenici, otvorena je sportska i studentska ambulanta, kao i referentni centar mentalnog zdravlja.

Ono što je urađeno u prošloj godini je rezultat i okončanja saradnje sa nekoliko velikih kompanija sa kojima je potpisan protokol o izmirenju dugovanja Zavodu.

Među te kolektive spadaju tri velika rudnika u Zenici, Brezi i Kaknju, zatim Željezara Zenica, ŠPD ZDK Zavidovići i Željeznice Federacije BiH.

Zahvaljujući realizaciji ovih dogovora i protokola u ovoj i narednoj godini Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK očekuje veći stepen naplate potraživanja, nakon čega je za očekivati da se i dalje smanjuje ranije akumulirani dug Zavoda.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close