Visoko

ZDK: Uplaćena sredstva za sedmu i osmu ratu boračkih stipendija

UPLAĆENASREDSTVA ZA SEDMU I OSMU RATU BORAČKIH STIPENDIJA ZA 2.232 STUDENTA U ZDK

Vlada Zeničko-dobojskogkantona je gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu u ZDK-udanas uplatila sedmu i osmu ratu stipendija za 2.232 korisnika stipendija zastudijsku 2018/2019.godinu u iznosu od 608.400,00 KM, koji obuhvata redovni isamofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.Nadležne gradske i općinske službe će izvršiti isplatu sredstava korisnicimastipendija.

U Budžetu ZDK za 2019. godinuza ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 2.433.600,00 KM. Visinastipendije za prvu godinu iznosi 800,00 KM, a za drugu i ostale godine studijate prvu i drugu godinu drugog ciklusa 1.200,00 KM.

“Isplatom ove dvije rateizvršili smo obaveze prema studentima za studijsku 2018/2019. godinu. Time sustvoreni uslovi da se krene sa stipendijama za narednu studijsku 2019/2020godinu”, kazao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Konkursna procedura zadodjelu stipendija u 2019. godini je kasnila, pošto je Budžet usvojen u martu,ali je nova Vlada napravila značajan iskorak u politici stipendiranja tako štosu prvi put ove godine stipendije dobili svi studentikoji su aplicirali na konkurs i koji su ispunjavali uslove.

“To će biti politikaVlade i u narednom periodu. Želimo da pomognemo mladima da se školuju i dasvoju budućnost grade u Bosni i Hercegovini”, kazao je premijer MirzaGanić.

Raspodjela sredstava polokalnim zajednicama je slijedeća:

-Grad Zenica – 141.700,00 KM,

-Grad Visoko – 76.500,00 KM,

-Općina Breza – 27.300,00 KM,

-Općina Doboj Jug – 16.400,00KM,

-Općina Kakanj – 56.000,00KM,

-Općina Maglaj – 41.100,00KM,

-Općina Olovo – 26.600,00 KM,

-Općina Tešanj – 47.900,00KM,

-Općina Usora – 13.700,00 KM,

-Općina Vareš – 21.600,00 KM,

-Općina Zavidovići –73.100,00 KM i

-Općina Žepče – 66.500,00 KM.

Pres služba ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close