ZDK: Suradnja s vladom Sudana

Okvirni ugovor Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ i Vlade  Sudana potpisan na period od pet godina i podijeljen na pet dijelova od po 12 mjeseci ulazi u drugu fazu kojom bi bila realizovana edukacija studenata u oblasti nemetala . U prvoj godini je okončan i u cijelosti financijski „pokriven“ prvi dio ugovora po kojem je uređeno pet departmenata  (odjela) iz oblasti metalurgije sa edukacijom za partnere iz ove afričke zemlje.

– Ovo je odličan početak, – riječi su Babiker Nasredina predstavnika Sudana koji je, inače bosanskohercegovački student, a sada i konekcionog  faktora za otvaranje novih aranžmana u oblasti školovanja studenata, ali i privrednih veza između dviju zemalja.

A šanse za ovakve vidove saradnje i te kako postoje, saglasili su se učesnici razgovora u Vladi Zeničko-dobojskog kantona – premijer Munib Husejnagić, direktor Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Milenko Rimac i rektor Univerziteta Zenica Dževad Zečić.

Babiker je iznio posebno interesovanje za saradnju Sudana sa bosanskohercegovačkim privrednim i naučnim kolektivima u različitim oblastima – od drvne i prehrambene industrije, do metalurgije posebno zbog trenutka kadea je njegova zemlja ušla u plan Arapske lige za velika sredstva (investicijske fondove) koja treba iskoristiti.

Na sastanku u Vladi kantona  dogovoreno je da se za sedam dana razgovara o konkretnom programu dalje saradnje koji bi imao međudržavni okvir utemeljen na saradnji započetoj u Zeničko-dobojskom kantonu.

www.magazinplus.eu – Press ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close