ZDK: Saopštenje sa 17. sjednice Skupštine ZDK

SAOPŠTENJE SA 17. SJEDNICE SKUPŠTINE

 

 

Na 17. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj  21.10.2015. godine jednoglasno je donena Odluka u usvajanju Strategije razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016 – 2025. Godina. Zaključeno je da je strategija realno provodiva, a Vlada Kantona je zadužena da formira monitoring tim za praćenje realizacije strategije. Sama strategija podrazumjeva poboljšanje organizacije u oblasti zdravstva, formiranje Medicinskog fakulteta i Univerzitetsko-kliničkog centra. Skupština je donijela i zaključak kojim poziva sve relevantne institucije da se aktivno uključe na obezbjeđenju finansijskih sredstava za implementaciju Strategije razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016-2025. godina, a posebno Poresku upravu, u smislu osiguranja  redovnosti uplata doprinosa.

 

U daljem radu Skupština je prihvatila Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2014 godini. U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština kantona je zadužila Javnu ustanovu institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, da u 2016. godini uradi Projektni zadatak za istraživanje o uticaju zagađenja okoliša na zdravlje stanovništva Zeničko-dobojskog kantona.

 

Nakon diskusije koja se vodila po Izvještaju o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011 – 2015. godine, nedovoljnim brojem glasova izvještaj nije prihvaćen, a Skupština je zadužila Vladu Zeničko-dobojskog kantona da u Programu rada za 2016. godinu, u prvom kvartalu 2016. godine,  planira razmatranje cjelovite Informacije o provedbi obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011 – 2015. godine.

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je primila ka znanju Informaciju o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na regionalnu  deponiju „Mošćanica“ i predložila Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Vladi Kantona da se u Programu rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu predvidi Informacija o realizaciji Plana upravljanja otpadom na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu 2009 – 2015 godine.

 

Na Skupštini je utvrđeno i mišljenje Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u vezi Nacrta zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nakon završene pete tačke dnevnog reda utvrđeno je, da broj prisutnih poslanika na Skupštini nije dovoljan da bi, u skladu sa poslovnikom, sjednica Skupštine mogla biti nastavljena, nakon čega je uslijedio prekid, a kolegij Skupštine će, u skladu sa poslovnikom, donijeti odluku o datumu nastavka 17. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close