PolitikaZDK

ZDK: Radni sastanak u sklopu Twinning projekta Evropske unije

RADNI SASTANAK SA PREDSJEDAVAJUĆIMSKUPŠTINE U OKVIRU TWINNING PROJEKTA

Danas je predsjedavajućiSkupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazim Huskić zajedno sa zamjenicima MladenomSimićem i Ivom Tadićem održao radni sastanak u sklopu Twinning projekta Evropske unije pod nazivom „Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima BiH u poslovimaevropskih integracija“. Sastanku je ispred Twinning projekta prisustvovalapredstavnica Narodne skupštine Mađarske gđa. Klara Szalay, voditelj Odsjeka zakomunikacije u Senatu Belgije Tim de Bondt i zamjenik voditelja Odsjeka zapitanja EU iz Parlamenta Austrije David Liebich. Sastanku su prisustvovali i sekretarSkupštine Ibrahim Avdagić i sekretarStručne službe za razvoj i međunarodne projekte Đenana Čolaković, koja je ujedno i koordinator za EU integracijeispred Zeničko-dobojskog kantona u procesu evropskih integracija.

Cilj ovog projekta je jačanje i daljnja podrška parlamentimau Bosni i Hercegovini i pružanje podrške administrativnim strukturama parlamenatau Bosni i Hercegovini vezano za poslove evropskih integracija u zemljikorisnici projekta putem edukacije i reorganizacije, te podrške za usklađivanjezakonodavstva s normama i standardima Evropske unije, a predmet sastanka su aktivnostikoje se odnose na preporuke za pripremu zajedničkog akcijskog plana kantonalnihskupština.

Prisutni su upoznali goste da Zeničko-dobojski kanton imariješeno pitanje institucionalne koordinacije poslova i zadataka iz domenaevropskih integracija koje je povjereno Stručnoj službi za razvoj i međunarodneprojekte. Takođe je naglašeno da se Zeničko-dobojski kanton striktno pridržavaOdluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija (Odluka o mehanizmukoordinacije), u skladu sa kojom se osigurava vertikalna koordinacija. Također,provodi se horizontalna koordinacija za sva pitanja unutar Kantona ipredstavnici Zeničko-dobojskog kantona učestvuju u radu 33 radne grupe zaevropske integracije i 3 posebne grupe (Radna grupa za političke kriterije,Radna grupa za ekonomske kriterije i Radna grupa za reformu javne uprave).Predstavnik Stručne službe Skupštine je član Radne grupe za političkekriterije. Predstavnik kantona učestvuje u radu Komisije za evropskeintegracije u statusu stalnog člana. Premijer je član Kolegija za evropskeintegracije a kantonalni koordinator je također član Savjetodavnog tijelaKolegija za evropske integracije. Redovno se daju doprinosi radu Odbora zastabilizaciju i pridruživanje i radu svih pododbora i to kroz izradu dokumenataza diskusiju. Zeničko-dobojski kanton učestvuje i u radu IPA II Monitoringodbora radi izrade cjelodržavnih strategija, sektorskih planskih dokumenata i akcionihdokumenata.

U narednom periodu predstoji uspostavljanje mehanizmakoordinacije u Federacije BiH za usklađivanje svog postojećeg i budućegzakonodavstva a imajući u vidu da je rok za Bosnu i Hercegovinu, u skladu saSSP-om, juni 2021. godine. U konačnici sastanka je s obzirom na predstavljeno predloženoda se u okviru Twinning projekta Evropske unije u narednom periodu održi iotvorena obuka za predstavnike Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine ZDKShow More

Related Articles

Back to top button
Close
Close