ZDK: Prijedlog zastupnika u Skupštinu Privredne komore FBiH

Na osnovu člana 31. Statuta Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona i Odluke Skuštine Privredne komore Federacije BiH o raspisivanju izbora za organe i članove organa Privredne komore Federacije BiH (peti saziv) za mandatni period od 2014. do 2018. godine, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupština Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona na 1. konstutirajućoj sjednici održanoj 26. augusta 2014. godine donijela je ODLUKU o utvrđivanju prijedloga za zastupnike u Skupštini Privredne komore Federacije BiH za gore pomenuti mandatni period.

Ova odluka stupila je na snagu danom donošenja, a ovom odlukom predloženi zastupnici su:

1. Azema Mulasmajić (“Natron-Hayat” d.o.o. Maglaj);

2. Mustafa Uzunalić (“IGM” d.o.o. Visoko);

3. Adnan Smailbegović (“Prevent BH” d.o.o. Visoko);

4. Refik Kurgaš (“Brovis” d.d. Visoko);

5. Vinko Bošnjak (JP “Elektroprivreda BiH”, Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica);

Prije odlučivanja članovi Skupštine Privredne komore ZDK upoznati su sa sadržajem Informacije Komisije za probođenje izbora za organe i članove organa Privredne komore FBiH, sa spiskom od deset članica Federalne komore sa područja ZDK, nakon čega je Skupština Privredne komore ZDK donijela Odluku da se predloži onoliko kandidata za zastupnike koliko pripada ZDK i da se konačna odluka donese tajnim glasanjem. Istovremeno, Skupština Privredne komore ZDK donijela je zaključak da je ovaj prijedlog zastupnika izričit prijedlog, koji se mora uvažiti i pratiti njegova realizacija prilikom provođenja izbornih radnji na nivou Federacije, jer se radi o prijedlogu zastupnika koji su reprezentativni predstavnici svojih privrednih grana, dugogodišnji istaknuti uspješni privrednici i menadžeri, koji kompetentno mogu uspješno zastupati interese privrednog sektora ZDK a također i u uspješnom rješavanju pitanja iz nadležnosti Skupštine Federalne Privredne komore.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close