ZDK: Preporuke za sprečavanje pojave vodom prenosivih oboljenja i hidričnih epidemija

Preporuke za sprečavanje pojave vodom prenosivih oboljenja i hidričnih epidemija

U  skladu  sa  medicinskom  doktrinom  i  ranijim  preporukama  Zavoda  za  javno  zdravstvo  Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica preporučuje  uvođenje pojačanog nadzora nad
pojavom  crijevnih  zaraznih  bolesti  u  svim  područjima  Zeničko dobojskog  kantona,  gdje  je  došlo  do  obilnih padavina i topljenja snijega na planinama, pa su aktuelne poplave i pojave podzemnih voda.

Topljenje  snijega  na  planinama  i  obilne  kiše  na  području  naše  zemlje  i  Ze-do  kantona  uzrokuju izlijevanje  većine  vodotoka  iz  njihovih  korita  i  otpadnih  voda  iz  kanalizacionih  mreža.  Ovakva  hidrološka situacija pogoduje  i pogodovat će  nastanku i širenju oboljenja koja se prenose vodom, kao što su: trbušni tifus, paratifus, dizenterija, zarazna žutica i neke druge bolesti.

Veliki priliv površinskih i otpadnih voda može ugroziti kvalitet vode u vodonosnim slojevima zemljišta i vode u vodnim objektima, ako su ti objekti sa tehničkim nedostacima i oštećenjima i ako se u njima voda ne
hloriše.

Značajan  broj lokalnih i općinskih vodnih objekata na podruju Kantona imaju tehničkih  nedostataka, sa starim i dotrajalim instalacijama, koje stvaraju mogućnost za prodiranje u objekat površinskih i otpadnih voda,
što ugrožava higijenski kvalitet vode iz tih objekata i zdravstvenu bezbjedost stanovništva.
Uzimajući  u  obzir  vremenske  prilike  i  stanje  objekata  za  vodoopskrbu  na  području  Kantona, predlažemo sljedeće  mjere za sprečavanje kontaminacije vode za piće  i mogućnosti pojave vodom prenosivih
oboljenja:

1.Preispitati higijensko stanje na području sanitarnih zona zaštite oko vodnih objekata.

2.Preispitati tehničko stanje vodnih objekata i mjere zaštite tih objekata.

3.Preispitati  sistem  dezinfekcije  vode  u  objektima  gdje  se  ona  vrši  i  strogo  svakodnevno kontrolisati koncentraciju rezidualnog hlora u vodi.

4.Koncentraciju rezidualnog hlora u vodi za piće držati između 0,3 i 0,5 mg/l vode.

5.U slučaju pojave mutnoće u vodi i/ili promjene  mirisa, takvu vodu ne treba upotrebljavati za piće bez prethodne dezinfekcije hlornim preparatima, sa koncentracijom rezidualnog hlora od 0,3 do 0,5 mg/l vode, ili prokuhavanja u trajanju od 30 minuta ključanja vode.

6.U nemogućnosti da se zamućena i/ili voda promjenjenog mirisa dezinfikuje ili prokuhava treba za piće obezbjediti zdravstveno-ispravnu vodu iz alternativnih izvora, ili trošiti flaširanu vodu.

7.Vodu  iz  rizičnih  objekata  ili  vodu  koja  je  bila  mutna  treba  dati  na  mikrobiološku  i  fiziko hemijsku analizu.

Naše poštovanje i najljepše želje.

Načelnik Službe:                                 DIREKTOR:
Prof.dr.Smajil Durmišević            Doc.dr.Suad Sivić

Zavod za javno zdravstvo ZDK
Služba za higijenu i zdravstvenu ekologiju

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close