ZDK: Posao za 60 novih policajaca

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je više izvještaja o radu i utrošku sredstava ministarstava u protekloj godini, među kojima Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo o provedenoj deratizaciji, dezinsekciji i dezinfekciji u jesenjoj fazi, zatim Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o realizaciji Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u FBiH te Izvještaj MUP-a o programu utroška kapitalnih ulaganja u 2013. godini. Kada je u pitanju utrošak sredstava MUP-a, navedeni su glavni projekti realizovani iz kapitalnih ulaganja tokom 2013. godine, a za koje je utrošeno 1.070.000 KM. Ova sredstva upotrebljena su za dovršetak treće faze izgradnje zgrade Policijske stanice u Kaknju zatim za rekonstrukcije na zgradama policijskih stanica u Visokom, Zenici i Nemili kao i za nabavku policijske opreme i terenskih vozila. Na prijedlog ovog Ministarstva, Vlada je donijela i odluku da se pokrene procedura prijema 60 novih policijskih službenika u toku 2014. godine. Po okončanju procedure, kandidati koji zadovolje uslove konkursa bit će upućeni na osnovnu policijsku obuku, koja za čin policajca traje 12, a za čin mlađeg inspektora šest mjeseci. Ova odluka donesena je prije svega zato što u narednih godinu –dvije, veći broj policajaca stiče uslove za penzionisanje, a s druge strane, nepopunjenost radnih mjesta u pojedinim policijskim stanicama može uticati na stanje bezbjednosti.

Vlada je usvojila i Program utroška sredstava Ministarstva nauke, kulture i sporta za ustanove kulture u 2014.godini u iznosu od 3.221.868 KM kojim se finansira rad 15 ustanova kulture na području Kantona (Bosansko narodno pozorište Zenica, tri muzeja i 11 biblioteka). Iako su osnivači ovih ustanova općine, Kanton u cjelosti finansira njihov rad i obezbjeđuje sredstva za plaće uposlenih, a nema nikakvih ovlaštenja kad je u pitanju rad ovih ustanova. Primjećeno je i to da se i pored smanjenog obima poslova npr. u bibliotekama, zadnjih godina povećao broj uposlenih, pa je na ovoj sjednici pokrenuta rasprava o svrsishodnosti ovakvog načina finansiranja i organizacije rada ustanova kulture. Slično je i sa ostalim kulturnim institucijama pa će vrlo skoro biti pokrenute aktivnosti na „snimanju“ stanja kako bi se dobila jasna slika o radu, uslovima i realnim potrebama ovih ustanova.

www.magazinplus.eu – Press ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close