SBB ZDK: Sporni krediti dijeljeni u vrijeme “Alijanse za promjene”

Saopćenje  za   javnost

Povodom medijskih prašine koja  se  digla, a u  vezi  kredita koje  je  Vlada  Ze-do  kantona  dijelila  podobnim   članovima  određenih  stranaka, Kantonalni odbor  SBB  BIH  Zeničko-dobojskog kantona želi  iznijeti   sljedeće   činjenice:
KO SBB  BiH   Ze-do  kantona, kao  stranka  koja  je  opredjeljena  za  zakonitost i borbu  protiv  korupcije je  inicirao da  se  sporni  krediti  i  sve   činjenice za dodjele  istih,  kao i  nevraćanje  kredita, objave  u  javnosti. U tome smo uspjeli  i  stvari pokrenuli sa  mrtve  tačke,  što  je  i  bio cilj.

Predmetni  krediti  su  dodijeljeni 2001., 2002. i 2003. godine,  kada je  na  vlasti  bila   tzv   “Alijansa  za  promjene,” a zna  se da  su  podobni  politički kao  i  svi  drugi  kadrovi  iz  stranaka  koje  su  činile  tu   alijansu dobili ove kredite.
SBB  BiH  u  to  vrijeme  nije  postojao  kao  politički  subjekt, a  da  jeste sigurno  je da  sporni  krediti  uopće  ne bi  bili predmet  razmatranja.

KO SBB BiH  Zeničko-dobojskog kantona,  u  skladu  sa   svojom   politikom  transparentnosti i  borbe  protiv   svih  vrsta  nezakonitosti,  istrajat će  na  poziciji  da  se  svi  sporni  dužnici  procesuiraju  u pravnoj  proceduri  i  objave  imena  “podobnih”, koje kredite  nisu vraćali na  vrijeme  ili  su  ih  po  podobnosti   dobili.
Shodno tome,  pozivamo  sve  medije da  objave spisak svih  spornih dužnika.

S poštovanjem!

Kantonalni  Odbor   SBB  BiH

Zeničko-dobojskog kantona

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close