ZDK: Pogoršanje stanja mikrobiološke ispravnosti vode

Bilten Službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu Zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2013. godine.

U mjesecu julu, za područje ZE-DO kantona, na osnovu analiza u Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo Zenica, zdravstveno neispravnih uzoraka namirnica
na mikrobiološku analizu je bilo 7,1%, što je pogoršanje stanja mikrobiološke ispravnosti namirnica u odnosu na prošli mjesec; zdravstveno neispravnih uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu iz gradskih vodovoda je  bilo 3,3% (Kakanj, Visoko,  Olovo, Žepče,  Zavidovići i Doboj-jug), što je pogoršanje stanja mikrobiološke ispravnosti vode u ovim gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec; dok je iz ostalih vodnih objekata bilo 53% mikrobiološki neispravnih uzoraka vode za piće, što jeblago pogoršanje stanja mikrobiološkog kvaliteta vode iz lokalnih vodnih objekata, u odnosu na prošli mjesec, sa trendom značajnog variranja mikrobiološke ispravnosti vode iz lokalnih vodnih objekata, u skladu sa stanjem okoliša, vodnih objekata i meteorološkoj situaciji. U ovom mjesecu su dostavljena 23 uzoraka vode iz bazena za kupanje (Zenica, Visoko, Breza, Olovo, Tešanj, Usora) na bakteriološku analizu i 4 uzorka na fiziko-hemijsku analizu, od kojih je 39% mikrobiološki neispravnih a 50%fiziko-hemijski neispravnih uzoraka. Bilo je  1,6% pozitivnih briseva iz područja higijene, što je znak blagog poboljšanja sanitacije i higijene usluživanja u objektima.
Neispravnih uzoraka namirnica na standardnu fiziko-hemijsku analizu nije bilo, što pokazuje poboljšanje kao i zadovoljavajući trend održavanja standardne  zdravstvene ispravnosti namirnica sa ovoga aspekta. Neispravnih uzoraka vode za piće na fiziko-hemijsku analizu bilo je 1,9% iz gradskih vodovoda Kakanj i Zavidovići, što je blago poboljšanje hemijskog kvaliteta vode u gradskim vodovodima u odnosu na  prošli mjesec, dok je neispravnih uzoraka vode za piće na fiziko-hemijsku analizu iz drugih vodnih objekata  bilo 14%, što predstavlja neznatno  pogoršanje stanja u odnosu na prošli mjesec,  ali i  stanje održavanja visokog procenta neispravnih uzoraka i nezadovoljavajućeg hemijskog kvaliteta vode u ovim objektima, sa prisutnim trendom promjenjivog hemijskog kvaliteta vode za piće iz lokalnih vodnih objekata, shodno stepenu zagađenosti okoliša na slivnim područjima, sanitarno-tehničkom stanju vodnih objekata, meteorološkim uslovima i nedovoljnoj kontroli kvaliteta vode za piće, sa preporukom za urgentno uvezivanje ovog nadzora u sistem.

BILTEN

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close