ZDK: Nezaposlenost VSS kadrova za deceniju povećana 11 puta

Tokom protekle decenije broj nezaposlenih sa visokom stručnom spremom u Zeničko-dobojskom kantonu povećan je bezmalo 11 puta. Na evidenciji Kantonalne službe za zapošljavanje, s krajem 2002. godine bilo je 252, a krajem jula ove godine 2.705 visokobrazovanih kadrova.

Za Vladu Zeničko-dobojskog kantona razlog je to da preispita dosadašnju politiku zapošljavanja i donese Odluku o izradi strategije zapošljavanja za period 2013.-2017. godina.

– Razlog stalnom povećanju nezaposlenosti je što nikada nisu stvoreni potrebni preduslovi, niti ambijent za nova zapošljavanja, – kaže kantonalni ministar rada, Ivica Ćurić, koji smatra da je i ovaj kanton u zaostatku sa programima zapošljavanja, prvenstveno zbog davanja dodatnih zakonskih prava borcima, prije tri godine.

– Zbog toga su reducirani programi zapošljavanja, dok sa druge strane imamo neodgovarajuću upisnu politiku na fakultetima, koju hitno treba mijenjati, – kaže Ćurić.

U idućoj godini, mnogo se očekuje i od nastavka realizacije programa zapošljavanja putem Kantonalne službe. Ovi programi bili su ‘blokirani’ zbog nedostatka novca, što je proizvela odluka Federacije BiH da svoje finansijske obaveze prebaci u nadležnost kantona, koji su dužni obezbijeđivati sredstva za isplatu naknada nezaposlenim demobilisanim borcima.

rtvze.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close