ZDK: Namjenska donacija Univerzitetu u Zenici 101.703 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, u skladu sa prijedlogom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, donijela odluku o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika Javnu ustanovu Univerzitet u Zenici po osnovu primljene namjenske donacije u iznosu od 101.703 KM

Univerzitet u Zenici je na način trezorskog poslovanja primio namjenska uplaćena sredstva od donatora “Agram osiguranje Zagreb” u iznosu od 50.852 KM i “Euroherc osiguranje Zagreb” u iznosu od 50.851 KM, koja će biti utrošena za potrebe završetka građevinskih i drugih radova te opremanje zgrade Pravnog i Ekonomskog fakulteta ove visokoškolske ustanove.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close