ZDK: Kredit za Krivaju zbog održavanja proizvodnje

U sklopu realizacije jednog od zaključaka Vlade Federacije BiH vezanih za rješavanje situacije u zavidovičkoj Krivaji, jučer je u Vladi Zeničko-dobojskog kantona organizovan sastanak stečajnog upravitelja JP Krivaja Muharema Hozića, direktora JP Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona Mirzeta Kopića, predsjednika Odbora povjerilaca IP Krivaja Hasić Hasana, predstavnika Union banke te članova Vlade ZDK ministara Bojana Bošnjaka, Rifata Delića i Amira Abazovića.
Sastankom na kojem je trebalo dogovoriti uslove i način obezbjeđenja garancije za kreditno zaduženje IP Krivaje od milion KM je organizovao kantonalni premijer Munib Husejnagić koji je insistirao da se i na ovaj način pomogne drvoprerađivačima iz Zavidovića za održavanje proizvodnje. Naime, sredstva su Krivaji neophodna za obezbjeđenje sirovine za proizvodnju. Stečajni upravitelj Muharem Hozić je upoznao učesnike sastanka sa činjenicom da je radna grupa Vlade Federacije BiH odbacila prijedlog plana ortačke grupe o prestrukturiranju proizvodnje. Istovremeno je zaključeno da se održi proizvodnja u Krivaji, ali da se paralelno nastavi stečaj unovčavanjem imovine ovog preduzeća. Održavanje proizvodnje u Krivaji uslovljeno je nabavkom oblovine pa je kreditno zaduženje kod Union banke, a putem garancije ŠPD-a, jedini način za obezbjeđenje obrtnih sredstava.
U Krivaji bi bilo angažovano 600 do 700 radnika od sadašnjih 1.100 kako bi se postigla kakva-takva profitabilnost. Ideja o kreditu je načelno podržana, ali uz uslov kvalitetnog i zakonskog obezbjeđenja načina vraćanja sredstava. Predstavnici ŠPD-a, Odbora povjerilaca i stečajni upravitelj Krivaje su upućeni na međusobne dogovore oko pronalaženja načina za obezbjeđenje kredita kako bi se održala proizvodnja u najvećem zavidovičkom preduzeću.

www.magazinplus.eu – Press ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close