PolitikaZDK

ZDK: Izvještaji Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

 

USVOJENI IZVJEŠTAJI O UTROŠKU SREDSTAVA IZ OBLASTI VETERINARSTVA I USVOJEN PROGRAM  ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽIVOTINJA I PROGRAM UTROŠKA SREDSTVA OD KONCESIJA

 

 

Na 92. sjednici  održanoj dana 04.04.2017. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila je:

– Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstva budžeta za rekonstrukciju, osposobljavanje i nabavku nedostajuće opreme veterinarskog labaratorijaJU „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica u iznosu od 160.000,00 KM.

– Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava budžeta Zeničko-dobojskog kantona za projekte iz oblasti vetreinarstva za 2016. godinu. Sredstva su utrošena za projekte iz peradarstva i mljekarstva u ukupnom iznosu od 110.000,00 KM i

– Izvještaj o realizaciji utroška Programa utroška sredstva za zdravstvenu zaštitu životinja za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 32.100,00 KM.

 

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila je:

– Program utroška sredstva budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja u 2017. godini u ukupnom iznosu od 44.000,00 KM. Sredstva će se utrošiti za preventivno cijepljenje domaćih životinja, za naknadu štete za ubijene životinje, za pomoć u rješavanju pasa lutalica, za nadoknadu dijela štete vlasnicima životinja za naglo uginuće, te za vakcinaciju svinja protiv svinjske kuge.

– Program utroška sredstva od koncesija za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 120.000,00 KM. Sredstva će se utrošiti za izradu Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele sa idejnim rješenjem MHE Grabovica na gradskom vodovodnom sistemu Olova, za izradu Studije o ekonomskoj opravdanosti sa idejnim rješenjem hidroenergetskog iskorištenja slivnog područja rijeke Očevlje za potencijalnu gradnju malih hidroelektrana, općina Vareš, kao i za finansiranje ili sufinaniranje projekata prema aplikacijama općina, uz prethodno odobrenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close