Završna javna rasprava o naknadama za vatrogastvo i vatrogasnom dežurstvu

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresovanim licima, Služba civilne zaštite općine Visoko oglašava i upućuje JAVNI POZIV ZA ZAVRŠNU JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O NAKNADAMA ZA VATROGASTVO I NACRTU ODLUKE O VATROGASNOM DEŽURSTVU.

Općinsko vijeće Visoko je na 13. sjednici, održanoj 28.12.2013. godine, utvrdilo Nacrt odluke o naknadama za vatrogastvo i Nacrt odluke o vatrogasnom dežurstvu, sa zaključkom da se o istim otvara javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Javna rasprava o nacrtima dokumenata otvorena je do 28.1.2014. godine.

Završna javna rasprava o nacrtima održat će se u UTORAK, 28.1.2014.godine u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 13 sati.

Nacrti dokumenata objavljeni su na web stranici Općine Visoko: visoko.gov.ba.

Svi zainteresovani uvid u dokumente mogu izvršiti u Službi civilne zaštite.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close