Započeli radovi na izgradnji šetnice kod betonskog mosta

Radovi na izgradnji Šetnice su započeli a podrazumijevaju popločavanje šetnice dužine 140 m, betonske radove na osiguranju kosina, te radove na izradi ulaznog stepeništa. Na osnovu provedenog postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji Šetnice- završna faza, Općina Visoko je odabrala najpovoljnijeg ponuđača “Fazum – gradnja” d.o.o. Ilijaš sa kojim je zaključen Ugovor o izvođenju radova.

Rok za izvođenje navedenih radova je 60 dana.

Općina Visoko je također, na osnovu provedenog postupka javne nabavke imenovala Nadzorni organ za izvođenje radova na izgradnji šetnice, firmu “BauArt” d.o.o. Visoko, dok je za koordinatora projekta u ime Općine imenovana ing.građ. Nahida Fejzić.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close