Zaključci Takmičarske komisije NS FBiH za period od 16.-19. kola

Takmičarska komisija NS FBiH na sjednici održanoj 04.04.2013. godine, izvršila je detaljnu analizu takmičenja u Prvoj ligi FBiH za period od 16. do 19. kola, sa akcentom na sva dešavanja na utakmicama 19. kola Prve lige F BiH: FK „Budućnost“ – NK „Jedinstvo“ i NK „Iskra“ – NK „Bosna“, kao i sve dostavljene primjedbe u toku drugog dijela takmičarske sezone.

Komisija je donijela sljedeće zaključke:

Sve utakmice 18. i 19. kola registrirane su postignutim rezultatom.

Izvršena je detaljna analiza obavljanja dužnosti delegata na utakmicama Prve lige FBiH od 16. do 19. kola;

Takmičarska komisija NS FBiH utvrdila je određene propuste u organizaciji određenih utakmica i propuste u obavljanju dužnosti delegata;

Utvrđen je propust u obavljanju službene dužnosti delegata Smoljo Franje i suca Strukar Milana, zbog pružanja netačnih podataka u izvještaju sa utakmice 19. kola Prve lige FBiH: FK „Budućnost“ – NK „Jedinstvo, te isti se predaju Disciplinskoj komisiji NS FBiH na dalje postupanje;

Sve primjedbe na suđenje sa navedene utakmice Komisija je proslijedila na hitno razmatranje i detaljnu analizu Komisiji za suce i suđenje NS FBiH;

Opominju se delegati Prve lige FBiH: Smoljo Franjo, Omanović Ramir, Pašalić Božo, Drljević Mesud i Soko Željko na evidentirane propuste u obavljanju delegatske dužnosti za period od 16. do 19. kola;

Upozoravaju se klubovi: NK „Bosna“ Visoko, FK „Sloboda“ Tuzla, NK „Troglav“ Livno na propuste u organizaciji utakmica, a predmeti se ustupaju Disciplinskoj komisiji NS FBiH na dalje postupanje;

Obavezuju se klubovi Prve lige FBiH da punu pažnju posvete u organiziaciji svih narednih utakmica, a posebno na aspekt bezbjednosti svih aktera utakmice, kao i obezbjeđenje medicinske službe u skladu sa Propozicijama takmičenja NS FBiH;

U cilju postiznja potpune regularnosti takmičenja, delegati Prve lige FBiH obavezuju se da prilikom obavljanja dužnosti na svim narednim utakmicama poduzmu sljedeće mjere:

Organizacijski sastanak – „brifing“ pripremiti i održati odgovorno, kvalitetno i blagovremeno;

Izvršiti provjeru validnosti svih takmičarskih akreditacija (treneri, predstavnici klubova, komesari za bezbjednost, ljekari i fizioterapeuti), i izvršiti identifikaciju;

U saradnji sa Komesarom za bezbjednost izvršiti provjeru sigurnosti svih aktera utakmice i utvrditi plan bezbjednosti za navijače oba kluba;

U izvještaju detaljno navesti sve moguće propuste u organizaciji utakmice;

Detaljno opisati da li je Odluka IO NS FBiH o Kodeksu ponašanja poštivana od strane svih aktera (službenih lica i klubova);

Navesti sva zapažanja koja mogu ili su mogla uticati na pitanje regularnosti utakmice;

Takmičarska komisija NS FBiH poduzet će sve neophodne mjere propisane Pravilnikom o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH, Propozicijama takmičenja NS FBiH i odlukama NS FBiH kako bi nastavak takmičenja u Prvoj ligi FBiH imao potpuno regularan tok i završetak.

www.magazinplus.eu – NS F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close