Zaključci i naredbe sa 18. vanredne sjednice Općinskog štaba CZ Visoko

Na 18. vanrednoj sjednici OpCZ Visoko donesena je Odluka o prestanku neposredne opasnosti od elementarne nepogode.

Zaključak Štaba sa prethodne sjednice je da bude oformljena komisija koja će utvrditi stanje Muhašinovićkog potoka nakon prokopavanja kanala kroz parcelu vlasništva”Asfaltgradnje” i o tome sačini pismeni izvještaj. Komisija je sačinila izvještaj na osnovu kojeg je Štab donio Naredbu kojom se nalaže “Asfaltgradnji” da u cilju privremenog osiguranja protoka Muhašinovićkog potoka do rijeke Bosne, odmah izvrši proširenje ulaza u šaht određenih dimenzija koje odgovaraju izlazu, te se odmah zadužuju Služba za opću upravu i inspekcijske poslove i “Asfaltgradnja” za realizaciju.

  • Donesen je Zaključak o pristupanju izrade projektne dokumentacije sanacije mosta Petrovići i Kraljevačkog potoka.

 

  • Štab je donio Naredbu kojom se nalaže Savjetima mjesnih zajednica da u saradnji sa Službom civilne zaštite i povjerenicima MZ očiste sve vodotoke na području svojih MZ. Krajnji rok je do ponedjeljka. Za potrebe ove akcije traži se od Savjeta MZ da dostave eventualnu potrebu u gorivu za angažman mehanizacije. Ova naredba će se realizovati u saradnji sa JKP “Visoko”.

 

  • Zadužuje se Služba CZ da putem povjerenika CZ obiđu sve mjesne zajednice na području općine Visoko, naprave pregled stanja na lokalnim vodovodima i evidentiraju određene naplavine, ukoliko ih ima i naprave zajedničku strategiju sa građanima čišćenja tih naplavina, kako ne bi došlo do problema u slučaju novih padavina.


Podijeljeno je 20 tona krompira i dat je nalog za nabavku još 15 tona, te će u narednim danima početi podjela krompira i kukuruza koji će doći preko Kantonalne direkcije robnih rezervi.

  • Odluka Štaba je da su u narednom periodu prestane nabavljati sjeme, da se ne bi duplirali kapaciteti, i da se sačeka humanitarni konvoj iz Slovenije.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close