Za podršku reformama u BiH 84,8 miliona eura

EU će uložiti 84,8 miliona eura u BiH u obliku podrške reformama neophodnim za dalje napredovanje zemlje na njenom putu evropskih integracija, saopšteno je iz Evropske komisije.

Sredstva će biti usmjerena na povećanje efikasnosti pravosuđa, jačanje parlamenata, unapređenje u sektoru saobraćaja i rješavanje problema osjetljivih grupa, uključujući izbjeglice i interno raseljena lica.

Sredstva će koristiti službe za provođenje zakona kao pomoć u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, a iskoristiće se i za dalji rad na usklađivanju propisa BiH sa zakonima i standardima EU.

“EU nastavlja da dokazuje svoju opredijeljenost za evropsku perspektivu BiH. Sada je od presudne važnosti da vlasti BiH uspostave efikasan  mehanizam koordinacije kako bi se maksimalno iskoristila podrška EU na dobrobit njenih građana”, rekao je komesar za proširenje EU Štefan File.

Sredstva su obezbijeđena iz programa instrumenta za pretpristupnu pomoć za 2012. godinu /IPA/.

EU je osigurala 439 miliona evra pretpristupne pomoći za BiH u periodu od 2007. do 2011. godine.

Sredstva IPA određuju se na osnovu stvarnih potreba zemlje u pogledu provođenja reformi neophodnih za ulazak u EU, a tiču se reformi pravosuđa, oblasti ljudskih prava, ekonomskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja radi dobro koncipiranog, održivog i inkluzivnog rasta, sposobnosti ispunjavanja obaveza iz članstva i usklađivanja sa zakonskim propisima EU, regionalne integracije i prekogranične saradnje.

Ovim sredstvima zemlje koje teže članstvu u EU mogu da realizuju neophodne reforme i pripreme se za primjenu evropskih standarda i politika.

Od 2007. godine do danas, zemlje koje teže članstvu u EU dobile su namjenska sredstva i podršku EU putem jednog kanala – Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Ukupna vrijednost sredstva pretpristupne pomoći za period od 2007. do 2013. godine iznose 11,5 milijardi eura.

Srna

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close