Za izgradnju HE “Vranduk” i proširenje kapaciteta HE “Una Kostela” 35 miliona eura

U zgradi Vlade F BiH su jučer generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Elvedin Grabovica i direktor Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH Libor Krkoska potpisali, u prisustvu premijera F BiH Nermina Nikšića, Sporazum o zajmu za realizaciju Projekta izgradnje HE “Vranduk” i Proširenja kapaciteta HE “Una Kostela”, vrijedan 35 miliona eura.

Sredstva su odobrena nakon što su ispunjeni svi neophodni ekonomski, tehnički i okolinski preduslovi. Kredit EBRD-a od 35 miliona eura je prvi korporativni kredit odobren JP EPBiH bez posredovanja države i državnih garancija.

Ujedno, to je i prvi kredit JP Elektroprivreda BiH za izgradnju novih proizvodnih elektroenergetskih objekata u posljednjih 30 godina. Od odobrenog iznosa za izgradnju HE “Vranduk” planirana su sredstva od 26 miliona eura, dok je za HE “Una Kostela” planiran iznos od 9 miliona eura.

– Kredit EBRD-a, značajno će osnažiti kredibilitet i ugled JP EPBiH na finansijskim tržištima, dok će partnerstvo sa EBRD-om, koje podrazumijeva strožija pravila korporativnog upravljanja i finansijske discipline, finansiranje ekološki i socijalno održivih projekata ojačati i našu poziciju u realizaciji drugih kapitalnih projekata – rekao je Grabovica nakon potpisivanja Sporazuma.
On je, također, istakao da zajam koji je JP EPBiH dobila od EBRD-a predstavlja poticaj i drugim finansijskim institucijama za direktno učešće u realizaciji razvojnih planova JP EPBiH.

– Zajam predstavlja prvu veliku kapitalnu investiciju u području obnovljivih izvora energije u JP EPBiH u posljednjih 30 godina. Uklanjanje neefikasnih postrojenja za proizvodnju i reforma energetskog sektora ostaju glavni izazovi za BiH. Ova investicija je u cilju rješavanje oba pitanja i omogućavanja BiH da iskoristi svoj izuzetan hidroenergetski potencijal – rekao je Krkoska o saradnji sa JP EPBiH.

HE “Vranduk” je planirana kao protočno postrojenje derivacionog tipa sa više objekata koji će funkcionalno predstavljati jednu cjelinu. Ukupna snaga HE “Vranduk” iznosiće 19,63 MW dok je predviđena godišnja proizvodnja 96,38 GWh.
JP EPBiH će, s ciljem osiguranja dodatne energije iz postojećeg postrojenja “Una Kostela”, izvršiti rekonstrukciju dijelova protočne hidroelektrane uz povećanje kapaciteta sa 9,4 MW na 15,8 MW. Proširenjem kapaciteta novim agregatom, prosječna godišnja proizvodnja bit će povećana za dodatnih 21,422 GWh.

Značaj projekata je višestruk – smanjenje emisije CO2 i ostalih zagađujućih materija, proizvodnja tzv. zelene energije, doprinos ekonomskom i privrednom razvoju Zeničko-dobojskog kantona, dok će proširenje HE “Una Kostela” biti značajan korak u rješavanju problema nedostatka izvora električne energije u Unsko-sanskom kantonu, kao i problema u vezi sa oscilacijama napona i tokova energije u elektroenergetskom sistemu na ovom području.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close