Vrhovni sud FBIH: „Dvije škole pod jednim krovom“ predstavljaju etničku segregaciju učenika i takva praksa mora biti ukinuta

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke pozdravlja Presudu Vrhovnog suda FBiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke pozdravlja presudu Vrhovnog suda Federacije BiH kojom se preinačava drugostepeno rješenje Kantonalnog suda u Mostaru te, istodobno, potvrđuje prvostepena presuda Općinskog suda u Mostaru iz 2012. godine – u predmetu Udruženje „Vaša prava BiH“ Sarajevo protiv Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te osnovnih škola Stolac i Čapljina – koja jasno kaže da „dvije škole pod jednim krovom“ predstavljaju etničku segregaciju učenika i takva praksa mora biti ukinuta.

Podsjećamo Presudom Općinskog suda u Mostaru utvrđeno je da su tuženi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Osnovna škola Stolac i Osnovna škola Čapljina, organizovanjem škola na etničkom principu i donošenjem i implementacijom školskih planova i programa na etničkom principu, odvajali učenike u školama na području HNK na temelju njihove etničke pripadnosti, čime su počinili diskriminaciju. Presudom je naloženo Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK „da preduzme neophodne i zakonom predviđene korake i radnje usklađene sa legitimnim i specifičnim ciljevima obrazovanja u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine u cilju prestanka dalje diskriminacije djece u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona na temelju njihove etničke pripadnosti i to tako što će najkasnije do 01.09.2012. ustanoviti jedinstvene integrisane multikulturne obrazovne ustanove – škole za utvrđena upisna područja sa jedinstvenim nastavnim naučnim planom i programom, uz puno poštivanje prava djece na obrazovanje na maternjem jeziku, a drugo i trećetuženom  se nalaže u istom roku integracijom stvore osnov multikulturalnosti škole i obrazovanja djece bez obzira na etničku pripadnost, po jedinstvenom planu i programu na maternjem jeziku“.
„Presuda ide u pravcu da će Federacija BiH, odnosno Hercegovačko-neretvanski kanton, a vjerujemo i Srednjobosanski, nakon više od deset godina podjela i razdvajanja djece konačno biti u prilici da se vrate na sistem koji je normalno egzistirao i funkcionirao stoljećima, a to je da djeca žive jedna s drugim i da zajedno provode vrijeme“, kazao je ovim povodom federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.

Ministar Mašić je istakao čvrstu opredijeljenost Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o neophodnosti ukidanja svih oblika razdvajanja i diskriminacije u obrazovanju, podsjetivši da je Ministarstvo izradilo “Model ujedinjenja i eliminiranja paralelnih struktura u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH”. Ovaj dokument izrađen je s ciljem da pomogne nadležnim kantonalnim ministrima obrazovanja gdje je prisutan fenomen “dvije škole pod jednim krovom” kako bi na osnovu istog razvili konkretne akcijske planove za potpunu integraciju škola u tim kantonima.
“Nažalost, Federalno ministarstvo nema mehanizme niti poluge kojima može utjecati na taj proces i usmjeravati ga, ali ono što možemo i što radimo jeste da maksimalnim zalaganjem i pronalaženjem rješenja pomognemo nadležnim kantonalnim ministarstvima u dokidanju ove nedopustive prakse u BiH”, kazao je ministar Mašić.

Ministar Mašić je podsjetio da, pored problema segregacije u Federaciji BiH, i u Republici Srpskoj je izražen sistem grube diskriminacije u obrazovanju, s obzirom na to da u velikom broju škola djeca nesrpske nacionalnosti, a posebno povratničke populacije, imaju dosta problema u ostvarivanju osnovnih ljudskih i prava u obrazovanju.

fmon.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close