Vlast smatra da UNHCR nije humanitarna organizacija

Humanitarna pomoć koju je 19. maja uputio Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), konačno bi trebala doći do stanovništva Bosne i Hercegovine ugroženom u majskim poplavama.

Pošiljka od 10 tona u kojoj su deke, šatori, madraci, kreveti, šporeti i kuhinjski setovi, folije i kanisteri za stanovništvo BiH koje pokušava obnoviti svoje živote nakon katastrofalnih poplava, “zaglavila” je na carinskom terminalu u Sarajevu, jer su u pošiljci bile i vakcine protiv polia.

Humanitarna pošiljka UN-a u Carinskoj ispostavi Aerodrom Sarajevo koja je prijavljena od strane špeditera za uvozno carinjenje 19.06.2014. godine sadrži POLIO VAKCINE, 2.000 pakovanja sa po 10 doza u svakom pakovanju (20.000 vakcina). Problem je nastao zato što je špediter humanitarnu pošiljku vakcina iz UN iz Kopenhagena prijavio za uvozno carinjenje uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa čl. 28 Priloga Zakona o carinskoj politici BiH koji govori o Međunarodnim konvencijama i ugovorima, što znači da je prvobitno kao krajnji korisnik vakcina bio prijavljen UN u BiH.

Da bi se oslobađanje moglo izvršiti u carinskom postupku neophodno je da pored sve ostale dokumentacije uvoznik priloži i potvrda Ministarstva vanjskih poslova sa naznakom ugovora i teksta ugovornog osnova, za projekte usvojene od strane Vijeća ministara koju izdaje resorno ministarstvo države. Kako uvoznik nije pribavio neophodnu potvrdu pošiljka humanitarne pomoći stoji do danas u Carinskoj ispostavi Aerodrom Sarajevo, saopšteno je Žurnalu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Vakcine u hladnjači

UIO BiH naglašava da će problem biti riješen za manje od pola sata, čim špediter donese svu neophodnu dokumentaciju.

Regionalni centar UIO u Sarajevu upoznao je uvoznika da humanitarnu pošiljku može u BiH uvesti uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na način da krajnji korisnik bude Federalno ministarstvo zdravstva (koje u suštini i jeste krajnji korisnik vakcina), a koje je danas i pristalo biti krajnji korisnik i izdati sve neophodne dozvole i uvjerenja da se pošiljka ocarini i oslobodi od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa članom 9. Priloga Zakona o Carinskoj politi koji tretira žrtve nesreće gdje krajnji korisnik može biti neki od organa javne uprave u BiH, kažu iz Uprave.

Ovu informaciju su nam potvrdili i iz UNHCR-a, uz naznaku da su vakcine protiv polia namijenjene drugoj UN-ovoj organizaciji, te da su dobili garancije od Uprave za indirektno oporezivanje da su vakcine propisno skladištene.

Vakcine su, u skladu sa propisima, uskladištene u hladnjači na carinskom terminalu, ali kvalitet ovih vakcina će morati provjeriti krajnji korisnik, odnosno federalno ministarstvo zdravlja, kažu iz UIO.

Bh. vlastima je bilo potrebno više od mjesec dana da riješe administrativne i zakonske prepreke da bi ova pomoć mogla doći do ljudi koji su izgubili sve. Razlog za to je što u BiH UNHCR nije registrovan kao humanitarna organizacija, pa se na ovu pošiljku nije moglo izvršiti oslobađanje od carinskih dažbina.

Niko nije nadležan

U razgovoru za Žurnal, iz UNHCR-a su potvrdili da Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama FBiH ne prepoznaje ovu organizaciju kao humanitarnu. U Članu 22 ovog Zakona se, štaviše, naglašava da se kao strana humanitarna organizacija ne smatra organizacija osnovana od Organizacije UN (UNESCO, UNICEF, UNHCR i dr.), a koja o svojoj djelatnosti zaključuje poseban ugovor sa Vladom Federacije.

Na carini se slijepo drže slova zakona, bez obzira na sve što je UNHCR učinio za građane BiH od 1991. na ovamo, kažu iz UNHCR-a.

UNHCR je u Bosni i Hercegovini registrovan kao diplomatsko predstavništvo.

Naš plan je bio da u koordinaciji da ostalim UN-ovim kancelarijama tu pomoć podijelimo najugroženijima, ali su te procedure zaustavljene dok se ovaj problem ne riješi, dodaje UNHCR.

Na naš upit o statusu UNHCR-a i mogućnosti da ova pošiljka stigne ugroženima, u Vladi FBiH su nam rekli da nisu nadležni. Uputili su nas na federalna ministarstva pravde, finansija i trgovine.

U federalnom ministarstvu pravde nisu znali da je “UNHCR-u potrebna takva vrsta registracije”, ljubazno nam objasnili da nisu nadležni i uputili na državno ministarstvo pravde, koji su nas dalje uputili na Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Nema kome se nismo obraćali! Obratili smo se svima kojima smo mogli, svim mogućim ministarstvima, i nadležnim i nenadležnim. A izgleda, niko nije nadležan, kažu iz UNHCR-a.

Situaciju je, na kraju, riješilo Vijeće ministara BiH, koje je na 102. sjednici zadužilo Upravu za indirektno oporezivanje da, u saradnji s entitetskim ministarstvima zdravstva i drugim nadležnim institucijama hitno, a najkasnije do 27.6.2014. godine riješi problem donacije UNHCR-a u skladu sa zakonskim odredbama, te da o istom informira Vijeće ministara.

Tek nakon što humanitarna pomoć napusti carinski terminal u Halilovićima, ljudi koji su izgubili sve u poplavam i klizištima će moći dobiti deke, šatore i druge artikle iz ove pošiljke. Za to vrijeme, četiri UNHCR-ova kamiona od 19. maja dostavljaju pomoć ugroženima u saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, a na raspolaganje su dali i jedno svoje skladište.

Mirna Stanković

(zurnal.info)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close