BiHPolitika

Vlade u BiH vode katastrofalnu ekonomsku politiku

Adisa Omerbegović-Arapović za TV1

Vlade u BiH vode katastrofalnu ekonomsku politiku

Ekonomska politika mora nadilaziti mandate vlada i parlamenata. To mora biti strategija koju ne vidim. Nažalost, trenutna politika izgleda kao politika da se ostane na vlasti i iskoristi kredit MMF-a ispunjavajući njihove uslove. Ne izgleda nimalo državnički ili strateški kada je inters BiH u pitanju, upozorila je u Dnevniku TV1 dekanesa Ekonomskog fakulteta na Američkom univerzitetu u BiH Adisa Omerbegović – Arapović.

TV1: Koga treba da bude stid i čija je sramota da u BiH živi 900 hiljada ljudi koji nemaju novac za večeru, a u isto vrijeme imamo 92 multimilionera i milijardera?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Odgovorni su oni kojima smo povjerili ovu državu i naše živote. ne vidim da ih je sramota i možda je to naš najveći problem.

TV1: To su politika, vlast i političari u zadnjih 20 godina?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Da.

TV1: Početkom jula prošle godine ste izjavili da BiH sigurnim koracima ide ka grčkom scenariju. Jeste li u međuvremenu promjenili mišljenje?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Ne. Stvari su samo gore. Dodatno smo se zaduživali, a sa našim kapacitetom otplate duga i vanjskim debalansima, naš kapacitet da otplaćujemo dug je veoma mali, a naše vlasti se konstantno zadužuju. Još prije nekoliko dana smo od ministrice finansija FBiH čuli da ćemo dodatno izdati obveznice, jer novac MMF-a za ovu godinu neće stići na vrijeme. Te dugove će otplaćivati naša djeca, a nemamo radna mjesta, nemamo sposobnost da otplaćujemo. To je problem.

TV1: Problem građana je nezaposlenost i korupcija. Korupciju neka rješava pravusuđe. brojke govore da je zaposleno novih 25 hiljada ljudi. Vjerujete li u to?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Mislim da su i nezaposlenost i korupcija posljedica. Neodgovorno upravljanje državom je uzrok ovih pojava. Nemamo radna mjesta jer je prioritet vlada bio nešto drugo i najrasprostranjenija pojava u društvu je rastakanje bogatstva države, zarad bogaćenja pojedinaca ili nekolicine milionera. Onih koji su bliski strankama. Rezultiralo je bogaćenjem dok većina društva ispašta. Posljedica su nedostatak radnih mjesta i korupcija. Investicije neće doći u zemlju gdje nemate vladavinu prava i gdje nemate odgovorno upravljanje. Zbog toga nema radnih mjesta. Kada je u pitanju tih 25 hiljada radnih mjesta, vlade bježe od zvanične statistike institucija, koje kažu da ima 16 hiljada registriranih novih uposlenih. To ne moraju biti nova radna mjesta, ako znamo da su poljoprivrednici, zbog poticaja, se morali registrirati kao zaposleni. To vodi drugačijoj statistici. Postavlja se pitanje zašto bježe od toga.

TV1: Zašto?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Zato što mislim da je najlakše prikazivati uspjehe takozvanih reformskih procesa kroz jedan broj i stvarati privid da nam je bolje.

TV1: Ne vjerujete u reforme i agendu?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Nemam ništa protiv reformske agende. Nije problematična, ali je problem što je to skup kratkoročnih mjera koje nam je neko izdiktirao. Nije dovoljno radikalna niti većina smo se dotakli mjera, koje su krucijalne. Bavimo se tehničkim uslovima koji su uvjet za kredit MMF-a. To je rasprodaja bitnih resursa.

adisa-omerbegovic-arapovic-studio-cms

TV1: Govorite o MMF-u. Hoćemo li zbog MMF-a morati prodati Elektroprivredu BiH i BH Telecom?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Nije kriv MMF. Razlog zbog kojeg ćemo morati prodati najvažnije resurse je što je to garancija kredita i nečiji interes. Mislim da bismo trebali zaustaviti najvrijednije resurse.

TV1: Šta kada sve prodamo?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Naš kapacitet za razvoj će postati još ograničeniji. Postat ćemo još siromašnije društvo, koje će morati pozamljivati novac ili privući strane investicije.

TV1: Kakvu onda ekonomsku politiku vodi Vijeće ministara BiH i dvije entitetske vlade? Kakvu korist može imati onih 900 hiljada ljudi koji nemaju novac za večeru?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Mislim da ekonomska politika je starija i mora nadilaziti mandate vlada i parlamenata. To mora biti strategija koju ne vidim. Nažalost trenutna politika izgleda kao politika da se ostane na vlasti i iskoristi kredit MMF-a ispunjavajući njihove uslove. Ne izgleda nimalo državnički ili strateški kada je inters BiH u pitanju.

TV1: Proizvode li visokoškolske ustanove u BiH dovoljno kvalitetnog mladog kadra koji može popraviti pokvareno? 

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Ima svijetlih primjera. Dosta javnog novca se troši u javnom obrazovanju, ali ni tu nema strategije. Tržišno obrazovanje je isto tako neuređeno. Često je podređeno partikularnim interesima. Nažalost i najsposobniji kadrovi odlaze jer ne vide nadu.

TV1: Je li odlaze zato što ovdje ne vide nadu, da li odlaze zbog toga što se ne žele sukobiti sa režimom koji im ne dozvoljava da normalno žive i imaju dobar standard? Zašto odlaze?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Naravno da odlaze za boljim prilikama. Odgovornost naših političara bila bi da daju ljudima motivaciju da ovdje ostnau. Ako to nismo u stanju kreirati, ne mogu vidjeti krivicu u onima koji traže bolju budućnost negdje drugo.

TV1: Zašto se mladi ljudi ne bore?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Mislim da i kroz obrazovni sistem kreiramo dosta podaništva, bez dovoljno kritičke svijesti. Možda je lakše u ovom društvu pomiriti se i ne talasati. Imamo takvu kulturu gdje je lakše dići ruke nego se usprotstaviti i ujedinjiti. Mada sam iznenađena da u zemlji gdje imamo toliko mladih nezaposlenih ne vidimo ujedinjavanje tih interesa mladih ljudi koji će tražiti od ovih koji su odgovorni da ustvari isporuče bolje rezultate za njih.

TV1: Šta biste Vi uradili kao profesorica makroekonomije, kada biste imali priliku i moć da promijenite?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Makroekonomska teorija je vrlo jednostavno rekla da ekonomski razvoj zavisi od prirodnih resursa, ljudskih resursa, ali i tehnološke sposobnosti koja, između ostalog, uključuje i način funkcionisanja institucija. Institucionalni okvir, nezavisne institucije, nezavisne od političke stranke, koje rade za interes svih građana, osnov su ekonomskog sistema, a posebno slobodnotržišne ekonomije. Bez odgovorne politike, bez kvalitetnih institucija, bez vladavine prava ne možemo uposliti resurse. Sljedeći korak bi bio strategija koja je zasnovana na iskorištavanju najvažnijih resursa koje ova zemlja ima, a to su energija, voda, šume…

sanjin-adisa-tv1-cms

TV1: Udruženje poslodavaca posljednjih dana žali se na mjere i odluke Vlade FBiH, posebno kada je riječ o porezima i nametima. Jesu li opravdana ta nezadovoljstva? 

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Da, zato što je reformska agenda zagarantovala olakšanje poslovanja i rasterećenje privrede. No, to se nije desilo. Čak se dešava suprotno, jer imamo dodatne namete koji će prvo udariti po džepu onih koji su najsiromašniji u ovom društvu. Zaista je žalosno da je Vlada koja je obećala rasteretiti privredu, prvo odlučila da uradi jedan ovakav korak. Stoga, poslodavci su potpuno u pravu.

TV1: Šta je cilj oporezivanja toplog obroka i regresa? Kakva je to ekonomska mjera?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: U ovom slučaju izgleda da nedostatak novca u budžetu zaista diktira neke poteze koji nisu opravdani. MMF kredit je trebao poslužiti kao novac koji će da pokrije ili omogući sredstva za mjeru rasterećenja privrede. U pismu namjera stoji da je novac MMF-a usmjeren ka strukturalnim promjenama u ekonomskom sistemu. To bi značilo da imamo dovoljno novca da u prvom koraku rasteretimo poslodavce, a onda kada kreiramo nova radna mjesta, to znači dodatne prilive. Ispostavlja se da sve radimo suprotno i imamo pogrešne korake kada je provedba reformske agende u pitanju.

TV1: MMF insistira na provjeri bankarskog sistema, uvođenju kontrole tog sistema. Znači li to da je bankarski sistem u državi ugrožen?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Bankarski sistem akumulirao je dosta nekvalitetnih kredita. To znači da je regulator bio dosta opušten. Ono što se nije trebalo dešavati je da se akumulira enormna količina nekvalitetnih kredita, a to sa druge strane znači da banke namaju potencijalno novac da vrate depozite građanima BiH. Nažalost, to se desilo i dešava se. To je nekoliko sistemskih i desetak nesistemskih banaka, koje imaju enorman procenat takvih kredita. To znači da će im nedostajati novaca ili im je potrebna dokapitalizacija ili će ceh neuspješnog bankarskog poslovanja snositi građani koji garantuju te depozite. Država garantuje depozite do 50.000 KM.

Dakle, potencijalno bankarski sektor ima veliki problem za nekolicinu banaka. Stoga je naglasak na potrebu da se stvori bolji i striktniji regulatorni okvir kako se to ne bi ponovilo u budućnosti. U ovom trenutku, nažalost, bankarski sektor je služio kao mehanizam, jer je omogućavao gorivo da mi trošimo mnogo više nego što proizvodimo. U trenutku kada je ekonomska aktivnost pala i kada nema više kapaciteta da se dodatno kreditira potrošnja, mislim da bankarski sistem ima problem i stoga ova čitava priča o bankarskom sektoru.

TV1: Vi niste politički angažovani?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Ne.

TV1: Da li Vas je, kao ekonomskog stručnjaka, neko iz politike nekada kontaktirao, pitao, tražio savjet?

OMERBEGOVIĆ – ARAPOVIĆ: Ne. Mislim da se ovim drugorazrednim političarima ne sviđa da čuju kritiku, mišljenje drugačije od svog. Mislim da ipak dolaze vremena kada svi građani, intelektualci, patriote ne smiju stajati po strani i ne smiju više puhati u požar koji rastaka ovu zemlju. Stoga ću govoriti jače i kritikovati još iskrenije.

POGLEDAJTE VIDEO

(Vijesti.ba)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close