Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela Strategiju sporta

Na 112. Sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je konačan Prijedlog Zakona o šumama Zeničko-dobojskog kantona koji će biti upućen u skupštinsku proceduru, te izmjene  i dopune Zakona o policijskim službenicima koje se odnose na usaglašavanje ovog, sa zakonima viših nivoa vlasti. Pored toga, usvojena je i Informacija o koncesijama na vodama za 2012. godinu koju je uradilo Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu kao i Prijedlog mjera ovog Ministarstva za prevazilaženje postojećeg stanja u vezi sa šumskim krađama. Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je Informacija o stanju privrede na području Kantona u prošloj godini u kojoj su navedeni podaci privrednim kretanjima te uslovima u kojima je privreda poslovala. Iz oblasti zdravstva Vlada je usvojila Informaciju o uslovima rada u Službi za anesteziju i  intezivnu njegu u Kantonalnoj bolnici Zenica i Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Kantona u prošloj godini.

Na ovoj sjednici Vlada je razmatrala i usvojila set odluka iz oblasti obrazovanja, nauke i sporta, pa je tako usvojena Strategija razvoja sporta na području Kantona za period 2013.-2017. Pored toga, data je saglasnost na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog i drugog cikulsa studija na Zeničkom univerzitetu  u akademskoj 2013/2014. Godini. Osim određenih izmjena u politici upisa na pojedine fakultete u smislu povećanja ili smanjenja broja upisanih studenata,u skladu s potrebama tržišta,  uvedene su i dvije nove kategorije bezuvjetnog upisa, i to za studente romske populacije i studente 70-postotne invalide.

Uz to, data je saglasnost na visinu školarine za strane državljane, studente prvog i drugog ciklusa studija na  zeničkom univerzitetu, kao i saglasnost na visinu naknada spoljnim sarandnicima zeničkog unvierziteta u akademskoj 2013/2014. Godini.  Vlada je odobrila i visinu troškova izrade i ovjere diplome za doktore nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija.

www.magazinplus.eu – Press služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close