Vlada Federacije BiH utvrdila listu sumnjvih privatizacija

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, nakon razmatranja Informacije o uočenim nepravilnostima u postupku privatizacije i poslovanju privrednih društava nakon završetka postupka privatizacije ili otvaranja stečaja, donijela tri zaključka.

Prvim zaključkom je zatražila od nadležnih tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine da se, u što kraćem roku, očituju o svim izvještajima o počinjenom krivičnom djelu i drugim informacijama koje su im dostavile Finansijska policija FBiH, te druge institucije Federacije BiH, a tiču se zloupotreba u postupku privatizacije i poslovanja privrednih društava prije, tokom i nakon okončanja tog postupka i donesu konačne tužilačke odluke u vezi s ovim predmetima.

Na temelju niza zahtjeva koje su Vladi Federacije BiH uputili sindikati, obespravljeni radnici i drugi predstavnici civilnog društva, kao i na temelju informacija Finansijske policije FBiH, te drugih institucija Federacije BiH, Vlada Federacije BiH, drugim zaključkom, traži od nadležnih tužilaštava u Federaciji BiH da donesu konačne tužilačke odluke o izvještajima o počinjenom krivičnom djelu i drugim informacijama koje su im dostavljene u vezi s privatizacijom i poslovanjem privrednih subjekata, te da o svojim odlukama informišu Vladu Federacije BiH.

Riječ je o privrednim subjektima Feroelektro d.d. Sarajevo, Vranica d.d. Sarajevo, Sodaso Holding -“Polihem” d.d. Tuzla, Konjuh d.d. Živinice, “Energopetrol” d.o.o. Mostar (Petrol Ljubuški), “Soda So” Holding Fabrika soli d.d. Tuzla, Konfekcija “Borac” d.d. Travnik, Trgovina “Borac” d.d. Travnik, Borac Export-Import d.d. Travnik, Alhos d.d. Sarajevo u stečaju, Soda so Holding “Dita” d.d. Tuzla, Tuzlanska Banka, Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Bosnalijek d.d. Sarajevo, Šipad Komerc d.d. Sarajevo, Hotel Holiday Inn Sarajevo HTP, Soko Mostar (sva preduzeća nastala iz bivšeg sistema), Granit d.o.o. Jablanica, Rudar d.o.o. Konjic, te bugojanskoj „Špediciji“.

Donesen je i zaključak kojim Vlada Federacije BiH poziva Sindikate i druge predstavnike civilnog društva u Federaciji BiH da joj nastave dostavljati informacije i dokumentaciju u vezi s procesom privatizacije i poslovanja privrednih društava, kako bi ova dokumentacija, nakon analize, bila proslijeđena nadležnim tužilaštvima.
Ove zaključke Federalna vlada je donijela jer je istinska vladavina prava u Federaciji Bosne i Hercegovine neophodna kako bi došlo do ispunjavanja opravdanih zahtjeva obespravljenih radnika, s jedne, te stvaranja uvjeta za privlačenje investicija, otvaranje radnih mjesta i ukidanje nelojalne konkurencije, s druge strane. Jedan od ključnih faktora koji determiniše stvaranje takvog društvenog ozračja jeste transparentan i zakonit proces promjene vlasništva u periodu tranzicije i nastavka puta Bosne i Hercegovine prema članstvu u Evropskoj uniji.

Uvažavajući činjenicu da je proces privatizacije i pretvorbe državnog vlasništva u Federaciji BiH praćen nizom sumnji u zakonitost određenih postupaka nadležnih organa koji su ih provodili, učesnika u tim postupcima, kao i rada tih privrednih društava nakon privatizacije, Vlada Federacije BiH u više navrata je razmatrala informacije o problemima koji su uzrokovani tokom postupka privatizacije i poslovanja privrednih društava nakon okončanja tog postupka i donosila zaključke.

Kako je obrazloženo, Vladi Federacije BiH, premijeru FBiH i federalnim ministrima u više navrata su različite sindikalne organizacije, obespravljeni radnici i druge formalne i neformalne grupe, od samog početka rada Vlade FBiH u ovom mandatu, dostavljali zahtjeve za angažiranje istražnih organa koji bi ispitali proces privatizacije i naknadno poslovanje u firmama nakon okončanja tog procesa. Na temelju tih zahjeva, Federalna vlada je tražila od Finansijske policije FBiH da provjeri takve navode u nizu firmi, što je rezultiralo podnošenjem izvještaja Finansijske policije FBiH prema nadležnim tužilaštvima o počinjenom krivičnom djelu od strane.

U isto vrijeme, prema tužilaštvima su upućivane informacije o saznanjima sa kojim raspolažu Vlada FBiH i njene institucije, za koje se cijenilo da mogu pomoći u donošenju konačnih tužilačkih odluka o eventualnom pokretanju istražnih radnji i podizanju optužnica.

Na osnovu izvještaja Federalnog tužilaštva o primjeni Krivičnog zakona u FBiH za 2011., 2012., i 2013. godinu, koji je dostavljen na zahtjev Vlade FBiH, evidentno je kako u Federaciji BiH u tom periodu, unatoč nizu izvještaja o počinjenom krivčnom djelu, te drugim informacijama koje su dostavljane tužilaštvima, nije podignuta niti jedna optužnica za zloupotrebe počinjene u procesu privatizacije, Vlada Federacije BiH, bez namjere da utiče na odlučivanje i rad pravosudnih organa, a imajući u vidu svakodnevni opravdani interes različitih predstavnika obespravljenih građana, ali i institucija koje trpe štetu.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close