Vlada F BiH utvrdila cijenu ADR certifikata

Na prijedlog Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Vlada FBiH donijela je Odluku kojom utvrđuje troškove izrade obrazaca ADR-certifikata za vozače motornih vozila kojima se prevoze opasne materije, u visini od 40 konvertibilnih maraka, a koji se uplaćuju na Jedinstveni račun Trezora FBiH.

Ovo je učinjeno na temelju Europskog sporazuma o prijevozu opasnih materija u drumskom prometu kojim je utvrđena obveza uvođenja novih obrazaca za ove vozače, koji su obvezni od ove godine.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close