Vlada FBiH: Usvojen program za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju

Vlada Federacije BiH je danas u Sarajevu, nastavljajući 71. sjednicu, usvojila Program mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju u FBiH, čiji je osnovni moto transparentnost, zakonitost i poštivanje procedura za bolje visoko obrazovanje.

Ovaj program je sačinila Radna grupa koju je formiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, a u njegovu izradu su bili uključeni i vanjski eksperti. Nakon što je Radna grupa usaglasila dokument, održane su javne rasprave na četiri javna i dva privatna univerziteta u Federaciji BiH, na kojima je učestvovalo više od 300 predstavnika akademske zajednice, studentskih unija, nevladinih organizacija i kantonalnih ministarstava obrazovanja.

Program utvrđuje 66 konkretnih mjera koje bi, u naredne tri godine, trebala poduzeti ministarstva obrazovanja (federalno i kantonalna), sve visokoškolske ustanove, studentske organizacije, državna revizija, kantonalni sudovi, te Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

Istaknuto je da je za provedbu ovog programa potreban visoko intenzivan rad svih sudionika sistema visokog obrazovanja u Federaciji BiH, tako da bi se 2013., mogla proglasiti za godinu borbe protiv korupcije u visokom obrazovanju. Uključenost svih aktera u sistem visokog obrazovanja Federacije, podizanje nivoa transparentnosti, insistiranje na provođenju akata, politika i mjera, dovest će do povećanja kvaliteta visokog obrazovanja.

Koruptivno djelovanje je jedan od ključnih razloga zastoja u reformama visokog obrazovanja i zbog toga je borba protiv korupcije prioritet. Preporuke i mjere su date i u formi akcionog plana, koji sadrži konkretne nosioce i rokove. Akcionim planom predviđeni su i mehanizmi implementacije Programa.

Fokus dokumenta je isključivo na prevenciji korupcije i drugih devijantnih pojava u sistemu visokog obrazovanja, te ministarstvima, visokoškolskim ustanovama, studentskim udruženjima i drugima koji djeluju u sistemu visokog obrazovanja.

ZA NEOSNOVANI PRITVOR I NEOSNOVANO LIŠENJE SLOBODE 60 KM PO DANU

Federalna vlada je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode.

Ovu uredbu primjenjivat će Federalno ministarstvo pravde prilikom zaključivanja ovakvih sporazuma na osnovu Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, a može je primijeniti i Federalno pravobranilaštvo nakon pokrenutih sudskih postupaka.

Za zaključivanje sporazuma o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode, odnosno sudske nagodbe u dijelu koji se odnosi na naknadu nematerijalne štete, utvrđuje se iznos od 60 KM za jedan dan neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode.

Sporazum, odnosno sudska nagodba mogu se zaključiti samo ukoliko Federalno ministarstvo pravde, odnosno Federalno pravobranilaštvo, utvrde da je došlo do stvarnog gubitka u imovini podnosioca zahtjeva odnosno tužitelja u dokazanom novčanom iznosu koji je direktna posljedica neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode.

PODRŠKA SPORTU

Vlada FBiH je danas donijela tri odluke kojima daje saglasnost na odluke Uprave BH Telecoma d.d. Sarajevo o promotivnim uslugama u oblasti sporta. U prvom slučaju, riječ je o promotivnim uslugama Košarkaškog kluba Bosna u sezoni 2012./2013. godina u iznosu od 65.000 KM.

Spoznorski aranžman s Košarkaškim savezom BiH u 2013. godini vrijedan je 250.000 KM, a za promotivne usluge Nogometnog saveza BiH bit će izdvojeno 1,3 miliona KM.

PODRŽANA IZASLANIČKA INICIJATIVA

Vlada FBiH danas je podržala inicijativu izaslanika Zahida Bašića, koju je iznio na 12. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj 22.11.2012. godine, a kojom od Vlade Federacije BiH traži da, sukladno proračunskim mogućnostima, osigura sredstva za pomoć u izgradnji Centra za djecu u autističnom spektru na teritoriju Tuzlanskog kantona.

Nedvojbeno su osobe u autističnom spektru među najisključenijim skupinama osoba s invaliditetom, a i društvene i institucionalne inicijative do sada nisu bile dovoljno senzitivne za potrebe ove populacije. Vlada podržava svaku zakonitu i racionalnu ideju da se djeci i obiteljima djece u autističnom spektru osigura bolja potpora, sukladno ovogodišnjim proračunskim mogućnostima, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je spremno sudjelovati u okviru svojih nadležnosti.

PROGRAM KREDITIRANJA IZVOZNIH POSLOVA

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH usvojila je se Program kreditiranja izvoznih poslova, te za njegovu realizaciju Union Banci d.d. Sarajevo odobrila 10 miliona KM. Ova sredstva daju se s rokom dospijeća od 10 godina i uz dva posto godišnje kamate. Prihodi po osnovu naplaćenih kamata bit će uplaćivani u Budžet FBiH.

Inače, sredstva za realizaciju Programa bit će osigurana preusmjeravanjem iz raspoloživih komisionih poslova kod Razvojne banke FBiH s računa projekata “Lokalne inicijative”, “Lokalni razvoj” i “Pomoć u tranzicionom prilagođavanju”. Kako je obrazloženo, cilj Programa je jačanje konkurentnosti velikih privrednih društava s područja FBiH na međunarodnom tržištu, te zadržavanje, odnosno povećanje postojećeg obima izvoza roba i usluga, zaposlenosti i likvidnosti.

Izvoznikom u okviru Programa smatra se svako privredno društvo sa sjedištem u FBiH koje s kupcem u inostranstvu zaključuje ili ima aktivan zaključen izvozni ugovor, a bavi se proizvodnjom (polu)gotovih proizvoda, odnosno pruža usluge u oblasti energetike, građevinarstva ili tekstilne industrije.

Izvoznici kredit mogu koristiti za finansiranje potreba za obrtnim sredstvima namijenjenih pripremi proizvodnje za izvoz (kupovina sirovina, repromaterijala i opreme), te za finansiranje nabavke roba i opreme, radova i usluga potrebnih radi izvoznih poslova, uključujući troškove mobilizacije u inostranstvu (plaće zaposlenih na ino-tržištima, smještaj, transport i sl.).

ZA UNIVERZITETSKU BIBLIOTEKU GRANT OD 15 MILIONA EURA

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da se osiguraju grant sredstva kod Fonda Kraljevine Saudijske Arabije za razvoj u iznosu od 82,5 miliona saudijskih rijala, što je oko 15 miliona eura, za realizaciju Projekta izgradnje Univerzitetske biblioteke u Sarajevu.
Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da, zajedno s Vladom Kantona Sarajevo, koordinira aktivnosti na pripremi osiguranja grant sredstava za realizaciju Projekta i odredi osobe koje će, uime dvije vlade, učestvovati na pregovorima o grantu sa Saudijskim fondom za razvoj.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti izvještaj o pregovorima, kao i tekst usaglašenog ugovora o grantu. Također, zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa obezbjeđenjem ovih grant sredstava. Inače, zgrada Univerzitetske biblioteke će biti prvi novoizgrađeni objekat u okviru Kampusa Univeriteta u Sarajevu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je danas imenovala članove i zamjenike članova Delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu Iokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine: Semira Efendića, Jasminku Begić, Smiljana Vidića (Dom lokalnih vlasti), te Svetozara Pudarića, Mirsada Kebu i Karolinu Pavlović (Dom regiona).

Vlada FBiH razriješila je danas, na prijedlog Unsko-sanskog i Zeničko-dobojskog kantona, dužnosti članove Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Samira Muminovića i Mirsada Šaranovića.

Umjesto njih su imenovani Dženis Šabulić i Ante Jelić. Dopunjeno je ranije Rješenje, te je u Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu danas imenovana i Tihana Mladina-Valjan iz Srednjebosanskog kantona. Dopunjenim Rješenjem, danas je u Upravni odbor Kliničke bolnice Mostar imenovan i Nedžad Hadžić iz Srednjobosanskog kantona, kaže se u saopćenju Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close