Vlada FBiH: Poplave oštetile 10.500 kuća

U šest kantona u FBiH, koji su za vrijeme poplava proglasili stanje prirodne nesreće, oštećeno je više od 10.500 kuća i više od 800 stanova, a najveća šteta na stambenim objektima je u Posavskom kantonu. Ovo su podaci koje je Vladi FBiH danas predstavila Federalna uprava Civilne zaštite (FUCZ).

– Podatke o broju kuća i stanova koje je potrebno hitno sanirati i procjenu sredstava potrebnih za njihovu obnovu nisu dostavile općine Doboj-Jug, Usora, Srebrenik i Travnik. Stoga je Vlada ponovo pozvala načelnike ovih općina da dostave tražene podatke i na taj način doprinesu ubrzanju saniranja šteta izazvanih prirodnom nesrećom, saopšteno je nakon današnje sjednice Vlade FBiH.

Vlada FBiH je, podsjetimo, 13. avgusta zatražila od kantonalnih vlada i opštinskih načelnika koji su proglasili stanje prirodne nesreće podatke o broju kuća i stanova koje je, prema procjenama nadležnih kantonalnih i opštinskih službi, potrebno hitno sanirati, uz procjene sredstava za njihovu obnovu. Tada je zatražena i informacija o dosad poduzetim mjerama na saniranju ovih objekata. Istovremeno je Vlada od opštinskih načelnika tražila da hitno dostave podatke o broju kuća koje je, zbog klizišta, potrebno ponovo izgraditi na drugim lokacijama. Tada je traženo i da Vladu FBiH informišu o dodjeli zamjenskog zemljišta i procedurama koje se provode na osiguranju adekvatnih lokacija za izgradnju novih stambenih objekata.

Federalna Vlada danas je, između ostalog, dala saglasnost za prihvatanje granta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) do 218.000 KM za osiguranje izvora za finansiranje pripreme i realizaciju aktivnosti koje podržavaju jačanje javnih finansija, njihovo planiranje i realizaciju na svim nivoima u FBiH. Data je saglasnost i za imenovanja Elmedina Huskića na mjesto direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba Drin, te za imenovanja Memnune Mahić, Tihomira Bradvice, Ivane Jukić, Danijele Sabljić i Joze Barišića u UO Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški, te za imenovanja Ivana Kordića, Krešimira Šimića i Željka Marjanovića u NO iste ustanove.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close