Vlada FBiH: Danas o povoljnijim penzijama

Vlada Federacije BiH danas bi trebala utvrditi i u parlamentarnu proceduru uputiti jedinstveni zakon o povoljnijem penzionisanju. Federalni ministar finansija Ante Krajina rekao je da bi neusvajanje ovog zakona ugrozilo aranžman sa MMF-om, te da se njegovim usvajanjem na neki način testira spremnost i odlučnost BiH da krene u ozbiljne reforme. No, oni na koje se zakon odnosi glasno su istupili protiv.

Loše strane

Udruga generala HVO-a, kao i generala ARBiH, te Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH u nekoliko navrata su ukazivali na loše strane ovog zakonskog rješenja. Generali Drago Dragičević i Vahid Karavelić prošle sedmice su upozorili da se ovim zakonom spajaju nespojive kategorije, te krši Ustav.

Predsjednik Udruženja penzionera vojnih osiguranika u FBiH Ismet Harbinja kaže da bi usvajanjem ovog zakona došlo do smanjenja penzija sadašnjim korisnicima i do 55 posto.

On ističe da je sporni prijedlog zakona diskriminirajući u odnosu na penzionere vojne osiguranike koji su otišli u penziju po Zakonu o službi u Vojsci FBiH, Zakonu o službi u OSBiH, Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju vojnih osiguranika, Zakonu o PIO FBiH, Zakonu o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Protivnici zakona napominju da je suprotan s Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda i da može prouzrokovati mnoge tužbe i upravne postupke koji bi u konačnici značili velike troškove za FBiH.

Najoptimalnije rješenje

Federalni premijer Nermin Nikšić i federalni ministar za boračka pitanja Zukan Helez održali su prošle sedmice i sastanak sa predstavnicima kategorija koje će biti tretirane ovim zakonom, nakon kojeg su naglasili važnost usklađenosti zahtjeva MMF-a sa zahtjevima Vlade FBiH i boračkih udruženja, istakavši kako je ovaj zakonski prijedloga “najoptimalnije i najpravednije rješenje koje se može ponuditi, a koje se uklapa u sadašnje financijske mogućnosti Federacije BiH i njen budžetski okvir”.

Premijer i resorni ministar su izrazili nadu da će Vlada FBiH podržati prijedlog ovog zakona, koji će, nakon toga, biti upućen u parlamentarnu proceduru. U slučaju prekida aranžmana sa MMF-om, Federacija gubi oko 300 miliona KM ove godine.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close