Vispak Visoko u 2013. godini sa 3,4 miliona KM neto dobiti

Vispak d.d. Visoko je u poslovnoj 2013. godini ostvario neto dobit od 3,4 miliona KM, pokazuje revidirani finansijski izvještaj kompanije, izvještava Indikator.ba.
Vispak je u 2013. ostvario ukupne prihode od 32,78 miliona KM, dok su rashodi iznosili 29,37 miliona KM.
Kompanija ima dugoročne obaveze od 124.840 KM, dok kratkoročne obaveze iznose 5,95 miliona KM.
Kapital kompanije iznosio je 31. 12. 2013. godine 17,8 miliona KM.
Za 29.5. 2014. godine zalkazana je Skupština dioniičara Vispak d.d., na kojoj bi trebalo da budu usvojeni godišnji izvještaj o poslovanju društva za 2013., ukljujučujući izvještaj nezavisnog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
Takođe, biće donesena odluka o rasporedu dobiti ostvarene u 2013. godini, te usvojen plan poslovanja društva za 2014. godinu. Na dnevnom redu Skupštine je i glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora.
Vispak je u većinskom vlasništvu društva AS d.o.o. Jelah-Tešanj, koje kontrolše 87,2% dionica.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close