Građani FBiH dolaze po odgovore

Zbog neispunjavanja jasnih zahtjeva građana plenumi petnaestak bh. gradova i nekoliko neformalnih udruženja građana 7. maja kreću na “Marš slobode – Put bez povratka”. Građani će marširati do Parlamenta FBiH u Sarajevu.

Od vlasti zahtijevaju otvorenu sjednicu Parlamenta FBiH, na kojoj će pored parlamentaraca i Vlade FBiH učešće uzeti i građani i koju će prenositi javni RTV servisi. Očekuju i ispunjavanje zahtjeva dostavljenih Vladi FBiH.

Građani su podsjetili Vladu da je svakako u tehničkom mandatu i “da je svako dalje zastupanje interesa građana nelegalno i nelegitimno”.

Zahtjevi plenuma FBiH:

1. OSTAVKA VLADE FEDERACIJE;

2. OBUSTAVA KRIVIČNOG PROGONA SVIH UČESNIKA U DEMONSTRACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE OD 5. FEBRUARA NADALJE;

3. TRENUTNA OBUSTAVA SVIH PRIVATIZACIJSKIH PROCESA I RASPRODAJE JAVNIH DOBARA. REVIZIJA DOSADAŠNJE PRIVATIZACIJE I PROCESUIRANJE ODGOVORNIH;

4. UKIDANJE BENEFICIJA U INSTITUCIJAMA I ORGANIMA JAVNE UPRAVE NA SVIM NIVOIMA UKLJUČUJUĆI NAKNADE NA PLAĆE NAKON PRESTANKA JAVNE FUNKCIJE (TZV. „BIJELI HLJEB”) I NAKNADE ZA ODVOJENI ŽIVOT OD PORODICE I SMJEŠTAJ U MJESTU RADA;

5. UKIDANJE MJESEČNIH NAKNADA ZA RAD ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA, KOMISIJA I DRUGIH UPRAVNIH TIJELA U JAVNIM PREDUZEĆIMA KOJIMA SU OSNIVAČI INSTITUCIJE VLASTI FEDERACIJE BIH IZ SREDSTAVA BUDŽETA;

6. UVOĐENJE PROGRESIVNIH POREZNIH STOPA, KAKO BI SVI PORESKI OBVEZNICI PLAĆALI POREZ PO RAZLIČITIM POREZNIM STOPAMA, U ZAVISNOSTI OD VISINE DOHOTKA, ODNOSNO OSTVARENE DOBITI;

7. POKRETANJE INICIJATIVE PREMA PARLAMENTU BIH ZA IZMJENU ZAKONA O PDV-U, S CILJEM UVOĐENJA DIFERENCIRANE STOPE PDV-A, UZ NULTU STOPU ZA OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE;

8. HITNO USKLAĐIVANJE PENZIJA SA RASTOM PROSJEČNE PLATE U FEDERACIJI, KOJE NE SMIJE UZROKOVATI UMANJIVANJE IZNOSA PENZIJA TE UVEZIVANJE RADNOG STAŽA OSOBAMA KOJE SU STEKLE USLOVE ZA PENZIJU;

9. TRENUTNA OBUSTAVA ZADUŽIVANJA KOD MEĐUNARODNIH I DOMAĆIH BANAKA I FONDOVA RADI KREDITIRANJA JAVNE POTROŠNJE NA PODRUČJU FBIH.

AbrašMEDIA

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close