Visočki izborni kandidati – politička ponuda

Prema nezvaničnim informacijama, na predstojećim Općim izborima 2014. godine, visočke političke partije i nezavisni kandidati su:

Visočki nezavisni kandidat na Općim izborima 2014.

– Kandidat za člana Predsjedništva BiH: Dr. Mustafa ef. Cerić

– Federalni parlament: Suad Agić

Kandidati OO SDA Visoko za Opće izbore 2014.

Državni parlament:

(6) – Amir Zukić

Federalni parlament:

(1) – Mirza Ganić

Skupština ZDK:

(6) – Senad Karavdić

(15) – Emina Jusić

(21) – Mirza Omanović

(22) – Mirnesa Šehović

Kandidati OO A-SDA Visoko za Opće izbore 2014.

Federalni parlament:

(1) – Refik Kurgaš

(4) – Elvedin Šabanović

Skupština ZDK:

(1) – Amir Ganić

(?) – Mufid Bečarević

Kandidati OO SDP Visoko za Opće izbore 2014.

Državni parlement:

(8) – Alija Šahinović

Federalni parlament:

(1) – Jasmina Zubić

(8) – Dejan Šćepanović

Skupština ZDK:

(8) – Muhamed Husić

(20) – Maja Malić Zečević

(24) – Dalibor Tomičić

Kandidati OS SBiH Visoko za Opće izbore 2014.

Državni parlament:

(4) – Asmir Hodžić

Federalni parlament:

(2) – Melina Hasić

(3) – Izet Smajević

(4) – Lejla Očuz

Skupština ZDK:

(5) – Ismet Dedić

(16) – Edna Dragunić

(25) – Edin Burić

(30) – Halim Lemeš

Kandidati OO SBB Visoko za Opće izbore 2014.

Federalni parlament:

(1) – Meldina Ugarak

(?) – Munever Zahirović

Skupština ZDK:

(4) – Nevzeta Begić

(17) – Kemal Mušinbegović

(25) – Adnan Kubat

(37) – Sead Kurtagić

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close