BiHPolitika

Vijeće ministara BiH: Prošle godine smanjena nezaposlenost, a povećana proizvodnja

Utvrđivanjem sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Ureda Evropske policije (EUROPOL) koje je danas utvrdilo Vijeće ministara BiH bit će uspostavljena saradnja EUROPOL-a i Bosne i Hercegovine, kako bi se podržale države članice EU i BiH u sprečavanju i borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i drugih vidova međunarodnog kriminala, prvenstveno putem razmjene informacija, javlja Anadolija.

Sporazum je usklađen s originalnim tekstom dogovorenim u procesu njegovog zaključivanja i osnovama Predsjedništva BiH. Prethodno je Vijeće ministara stavilo van snage zaključak sa 22. sjednice, održane 8. septembra 2015. godine. Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Uvođenje standarda EKO-4

Vjeće ministara BiH utvrdilo je sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o kolokaciji (zajedničkom korištenju) diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Riječ je o zajedničkom korištenju diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine i Makedonije, što će značajno racionalizirati njihove troškove, pomoći građanima i potvrditi napredovanje bilateralnih odnosa.

Sporazumom je, između ostalog, predviđeno zaključivanje posebnog protokola između ministarstava vanjskih poslova dviju država o diplomatsko-konzularnim predstavništvama, koja će biti predmet kolokacije, kao i o svim finansijskim i administrativno-tehničkim uvjetima za funkcioniranje svakog pojedinačnog predstavništva.
Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjskih poslova.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo komunikacija i prometa da odmah objavi novu odluku o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila te će kontinuirano pratiti mjere propisane ovom odlukom, i o tome redovno izvještavati Vijeće ministara BiH.

Uvođenjem standarda EKO-4 prilikom uvoza automobila u BiH uskladit će se najniži tehnički zahtjevi vozila s evropskim normama u ovoj oblasti te smanjiti zagađenje okoliša i opasnost po zdravlje ljudi u Bosni i Hercegovini.

Nova odluka neće se primjenjivati na vozila koja su na teritoriju Bosne i Hercegovine dospjela ili je njihova narudžba izvršena prije 1. aprila 2016. godine, kada ova odluka stupa na snagu.

Rast industrijske proizvodnje

Vijeće ministara BiH primilo je k zanju informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – decembar 2015. godine, u kojoj se navodi povećanje ekonomskih aktivnosti od oko tri posto u odnosu na 2014. godinu.

Registriran je rast industrijske proizvodnje od 2,6 posto u 2015. godini, praćen povećanjem zaposlenih u odnosu na godinu ranije, a jedan od glavnih generatora rasta je prerađivačka industrija, koja je ostvarila povećanje proizvodnje od 4,8 posto. Pojedinačno posmatrano po industrijskim granama, najviše stope rasta tokom 2015. godine ostvarene su u okviru proizvodnje namještaja od 27 posto, gotovih metalnih proizvoda od 9,6 posto, hemijskih proizvoda od 7,6 posto te u proizvodnji prehrambenih proizvoda, gdje je godišnji rast proizvodnje iznosio 6,4 posto.

Zaposlenost u novembru 2015. godine porasla je za 1,9 posto, a ukupan broj zaposlenih iznosi 719,2 hiljade. Istovremeno, ukupan broj nezaposlenih u decembru prošle godine u odnosu na 2014. godinu smanjen je za 1,7 posto i iznosio je 537,6 hiljada.

Za 8,7 posto smanjen je vanjskotrgovinski deficit u 2015. godini, kada je Bosna i Hercegovina izvezla robe u vrijednosti od 8,9 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 3,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan bh. uvoz roba u prošloj godini iznosio je 15,9 milijardi KM i smanjen je za 2,1 posto u odnosu na 2014. godinu.

Fena

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close