Video: Završna Javna rasprava o tri Nacrta

Završna Javna rasprava o tri Nacrta, budžeta općine Visoko za 2013. godinu, odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2013. godinu i programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu, održana je jučer u Velikoj sali Općine Visoko.

(Ismar Imamović – vipromo)

Pored predstavnika općinskih Službi, Javnoj raspravi je prisustvovalo nekolicina vijećnika i predstavnika mjesnih zajednica, direktori Javnih ustanova, predstavnici nevladinog sektora, te par građana.

Led za govornicom probio je Sabahudin Muzaferija Dino (predsjednik MZ Arnautovići) koji je istakao da je ovogodišnjim planiranim budžetom ugroženo finansiranje mjesnih zajednica, te da je morao postojati rebalans budžeta.

Adnan Mević u ime Udruženja “Damar omladine” je između ostalog spomenuo potpisivanja peticije za izradu studije o toplifikaciji općine Visoko, naglasivši da peticiju nije organizovalo Udruženje “Damar omladine”, već “neformalna grupa građana” u saradnji sa organizacijama civilnog društva općine Visoko, mada Damar svakako podržava taj potez.

Mehmed Klepo je u ime Udruženja građana likovnih umjetnika Likum ’76 istakao problem sa kojim se susreće Likum tj. prostor Galerije gdje se održavaju kulturna zbivanja, a da bi funkcionisala mora biti obezbjeđeno održavanje i to su problemi koji se ne mogu prebaciti u sferu projekata kao što je slučaj sa ostalim udruženjima. Upravni odbor Likuma u ovoj godini očekuje 17.000 KM (2012. godine dobili su 15.000). Likum je udruženje od važnog značaja i trebao bi imati status Javne ustanove. Ali to je već neka druga priča.

Izet Smajević (vijećnik SBiH) je još jednom istakao projekat, odnosno studiju o toplifikaciji općine Visoko da se uvrsti u program rada Općinskog vijeća, pa iako je budžet tijesan da se nekako iznađu sredstva.

Direktorica JU Gradska biblioteka Jasmina Drugović je naglasila da je Općina Visoko osnivač ove Javne ustanove i da bi jedna Općina imala status Općine mora imati biblioteku, a to znači da se mora i brinuti o njoj. Novac iz Kantona nije dovoljan, pa bi Općina trebala da izdvoji sredstva direktnog granta.

Također, direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovanje Suada Mlačo je podcrtala probleme sa kojima se suočava visočko obdanište, ogromni su troškovi (grijanje, kuhinja i td.), te je naglasila da je u prošloj godini ova ustanova imala više polaznika nego što je to zakonom dozvoljeno. Drugačije nije moglo i zahvaljujući većem broju djece, obdanište je moglo funkcionisati i isfinansirati sve obaveze.

Vijećnik Elvir Špiodić (Nezavisni klub) je izrazio podršku mjerama štednje, ali ne kada su u pitanju učenici, studenti, kulturne i sportske aktivnosti. Izrazio je nezadovoljstvo uvećanim sredstvima za obilježavanje praznika i drugih značajnih datuma. Predložio je da se razdvoji transfer za sport i transfer za kulturu.

Vijećnik Dejan Šćepanović (SDP) je predložio izmjenu nekoliko stavki Nacrta budžeta za 2013. godinu, a to je uvećanje stipendija nadarenim studentima za 50.000 KM, izdaci za prijevoz đaka i studenata za 40.000 KM, jednokratne pomoći za školovanje za 20.000 KM i izdvajanja za socijalna davanja za 58.800 KM, a sve nauštrb bruto plaće za nova radna mjesta koja bi bila umanjena za 168.800 KM.

Dalibor Tomičić (SDP) je između ostalog predložio da se subvencionira rekonstrukcija zgrade Franjevačkog konvikta i visočke Pravoslavne crkve sa po 10.000 KM, a nauštrb umanjenja sredstava koja su planirana za nabavku opreme.

Vijećnik Halim Dervišević (BPS) se složio sa predstavnicima mjesnih zajednica da se grant za rad mjesnih zajednica treba povećati, te je podržao prijedlog nevladinog sektora da se implementira sporazum Općine i nevladinih organizacija.

Direktorica JU Centar za kulturu i obrazovanje Mensura Alibegović nije imala prijedloga na budžet, već je iskoristila priliku da javnost upozna sa kakvim se poteškoćama susreće u Gradskom kinu koje ima dva uposlenika. U toku su radovi, pa se u narednom periodu očekuje da i ova ustanova istinski “zaživi”.

Manje-više, svi su imali slične kritike na Nacrt budžeta, predstavnici mjesnih zajednica su isoristili vrijeme i mjesto da prezentuju probleme sa kojima se susreću kao i predstavnici javnih ustanova.

Sport, kultura, učenici i studenti, javna preduzeća i ustanove, te udruženja od važnog značaja, ne bi trebali da budu kolateralna šteta. Danas su svi imali priliku kritikovati Nacrt budžeta, davati sugestije i prijedloge, a kao što reče Nevzeta Begić (SBB), “u Velikoj sali je moralo biti više predstavnika mjesnih zajednica”, a naravno i ostalih građana.

Nakon provedene završne Javne rasprave, općinska načelnica i nadležna Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije utvrdit će Prijedlog budžeta općine Visoko za 2013. godinu koji će sa izvještajem o provedenoj Javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje. Već na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća, predstavnici građana Visokog će imati priliku diskutovati i na koncu glasati i izglasati budžet za 2013. godinu. Bit će to prva vruća sjednica za novoizabrane vijećnike.

Danas su svi imali iskrene namjere i konstruktivne prijedloge, naravno, u cilju stvaranja pogodnije i prosperitetnije životne sredine.

Na kraju, ne zaboravimo da svako svoju muku muči i ona otrcana “koliko para toliko muzike”.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close