Uvođenje javne interne finansijske kontrole – iskorak u pridruživanju EU

Na konferenciji “Novi koncept javne uprave”, jučer u Sarajevu, predstavljen je projekt javne interne finansijske kontrole (PIFC), čije će uvođenje, kako je istaknuto, pomoći reorganizaciji javne uprave na način da se ostvare sve prednosti koje daju zdravo finansijsko upravljanje i kontrola te interna revizija.

To će se odvijati pod stručnim vodstvom Centralne harmonizacijske jedinice (CHJ) Federalnog ministarstva finansija.

Suština je transparentno i odgovorno upravljanje i nadziranje trošenja novca poreznih obveznika, rekao je federalni ministar finansija Ante Krajina.

Govoreći o značaju PIFC-a iz perspektive pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, Krajina je naglasio da je koncept interne javne revizije dao rezultate u uređenim evropskim sistemima u segmentu otvorenog i odgovornog trošenja javnog novca.

Uvođenje javne interne finansijske kontrole u javnu upravu bit će  iskorak u ispunjavanju preuzetih obaveza prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Temelji za uvođenje i razvoj PIFC-a su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. godine, Strategija reforme javne uprave BiH, Strategija uvođenja PIFC-a u Federaciji BiH s pripadajućim akcionim planom, Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH i Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH (u pripremi) te podzakonski akti, važeći i oni koji su u pripremi.

Za obuku internih revizora, koji će biti certificirani za reviziju, zadužena je Centralna harmonizacijska jedinica, rekla je Fatima Obhođaš, pomoćnica federalnog ministra finansija.

Finansijsko upravljanje i kontrola je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovodioci korisnika budžeta, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumno uvjeravanje da će se, u ostvarivanju ciljeva, budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično i efektivno. Najvažniji temelj zdravog finansijskog upravljanja i kontrole je princip upravljačke odgovornosti, koji podrazumijeva da su rukovodioci budžetskih korisnika neposredno odgovorni za cjelokupno upravljanje i razvoj svojih organizacija, a samim tim i za uspostavu, primjenu i razvoj sistema javne interne finansijske kontrole unutar institucija”, rekla je Obhođaš.

Odgovornost rukovodilaca u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole obuhvata način na koji upravljaju poslovanjem, finansijske i druge učinke te rizike koje nosi njihovo poslovanje te kontinuirano praćenje sistema upravljanja i njegovo blagovremeno ažuriranje, navela je također.

Severin Strohal iz Delegacije Evropske unije u BiH, suštinu tehničke podrške za uvođenje PIFC-a, koju finansira Delegacija, objasnio je kao pomoć vlastima u odgovornom i transparentnom trošenju budžetskog novca, kao i sprječavanju zloupotreba. Bosna i Hercegovina je vrlo kompleksna u smislu političke organizacije i MMF aranžmana, rekao je Strohal i dodao da Evropska unija želi vidjeti napredak u BiH i u smislu upravljanja novcem iz evropskih fondova.

Martine Thouet, voditeljica projektnog tima, zaključila je da PIFC u osnovi znači da porezni obveznici znaju kako se troši njihov novac i da li ga odgovorni rukovodioci upotrebljavaju pravilno.

Upravljanje rizikom mora biti sastavni dio interne finansijske kontrole, rekla je.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close