Utvrđen Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca

Ovaj zakon na jedinstven način propisuje korištenje i ostvarivanje prava na povoljnije penzionisanje bivših pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS, MUP RBiH i HZHB) te osnovicu, obračun, isplatu, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na penziju, osiguravanje sredstava i druga pitanja

(Fena)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na današnjoj 75. sjednici u Sarajevu, utvrdila je većinom glasova Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i uputila ga na usvajanje Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri, kako bi na njegov tekst mogli biti uloženi amandmani o kojima će se izjasniti Vlada, saopćeno je iz  Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Ovaj zakon na jedinstven način propisuje korištenje i ostvarivanje prava na povoljnije penzionisanje bivših pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS, MUP RBiH i HZHB) te osnovicu, obračun, isplatu, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na penziju, osiguravanje sredstava i druga pitanja.

Inače, donošenje zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata usklađen je sa zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda i uklapa se u sadašnje finansijske mogućnosti Federacije BiH i njen budžetski okvir, saopćeno je također.

Izuzetno, pravo na povoljnije penzionisanje pod uvjetima i na način propisan ovim zakonom, kao novi korisnici, mogu ostvariti pripadnici Oružanih snaga BiH svrstani u pet kategorija. U prvoj su pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci u periodu od 18.9.1991.godine do 23.12.1995. godine obavljali dužnost i poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne bezbjednosti i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti i policijskim upravama MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Hrvatske zajednice Herceg-Bosne).

To se odnosi i na pripadnike bivše Vojske Federacije BiH kojima je prestala služba u toku 2001. godine ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina penzijskog staža, od čega muškarci trebaju imati tri, a žene dvije godine efektivnog staža u toku rata, koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju.

Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS, MUP RBiH i HZHB), kojima je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz Oružanih snaga, izuzetno stiču pravo na starosnu penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina penzijskog staža i da su najmanje dvanaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za penzionisanje po ovom zakonu bili na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je osobi priznat u sudjelovanju u obrani BiH u jednostrukom trajanju.

Ukoliko korisnik ima 20 godina penzijskog staža i bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je priznat u sudjelovanju u obrani BiH u dvostrukom trajanju, pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju.

Ratni vojni invalidi s procentom invalidnosti 60 posto ili više, koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo po osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka, mogu ostvariti pravo na penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Peta kategorija su vojnici Oružanih snaga BiH koji su najmanje dvije godine do 23.12.1995. bili pripadnici Armije RBiH ili Hrvatskog vijeća odbrane, a koji su na dan 1.1.2010. godine bili u vojnoj službi i kojima prestaje služba shodno Zakonu službi u Oružanim snagama BiH.

Korištenje prava iz ovog zakona podliježe reviziji u skladu sa odredbama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Sjednica Vlade FBiH je u toku.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close