Utaja 72 miliona u FBiH pod zaštitom države

Utajom poreza firme iz Srednjobosanskog kantona (SBK) načinile su štetu budžetu Federacije BiH u iznosu od 71,6 miliona KM, a za zastaru naplate poreza odgovorni su političari, čelnici tog kantona, tužilaštva, ali i pravosudne institucije u FBiH koje su, prebacujući predmete i opstruišući istrage, biznismenima omogućili da nikada ne plate obaveze državi.
Iz dokumenata, za koji “Glasa Srpske” tvrdi da posjeduje, jasno se vidi da su od 1997. godine budžeti FBiH i SBK neplaćenim porezom oštećeni za 71,6 miliona KM.
Samo četiri firme, “Kesten” iz Viteza, “Bumej” iz Bugojna, “Čago” iz Zenice i “Ga-Gi” iz Gruda oštetile su budžet neplaćanjem poreza za čak 29,9 miliona KM.
Svojevremeno je Kantonalno tužilaštvo SBK pokrenulo istrage o utajama poreza, ali su one poslije vještačenja, stopirane.
Među dužnicima koji nikada nisu platili porez su i firme “Seg”, “Unirad”, “Maks prom”, “Izbor” i “Gudelj” iz Viteza. Tu su i “Podovi” iz Gornjeg Vakufa, “Import-Ščane” i “Šparmerc” iz Kiseljaka, “Aura-co” i “Hari komerc” iz Travnika, te “Sab” iz Busovače. Ove firme ukupno nisu platile 41,76 miliona KM poreza.
Među njima je najveći poreski dužnik bila firma “Maks prom” iz Viteza sa neplaćenih 18,3 miliona KM poreza. Slijede “Sab” sa 8,04 miliona, “Podovi” sa 4,66 miliona, “Šparmerc” sa 3,16 miliona, “Aura-co” sa 2,37 miliona i “Unirad” sa 1,86 miliona maraka neplaćenog poreza.
“Izbor” nikada nije platio 1,48 miliona maraka, “Seg” više od 950.00, “Gudelj” više od 600.000, “Hadi komerc” više od 200.000, a “Import Ščane” 178.000 KM poreza.
Jedan od najjačih sudskih vještaka i eksperata finansijske struke u BiH Mato Anić iz Travnika je 24. novembra 2011. godine Federalnom MUP-u, odjeljenju u SBK, dostavio sve nalaze koji tretiraju te slučajeve kao “utaju poreza na promet”.
Prema Zakonu o krivičnom postupku, on je glavni svjedok i u slučaju suđenja nadležni sud je obavezan da mu dostavlja obavještenja da li je tužilaštvo podiglo optužnice.
– Do danas nisam dobio obavještenje da li je Kantonalno tužilaštvo SBK podiglo optužnice protiv odgovornih fizičkih i pravnih lica za utaju poreza na promet – kazao je Anić “Glasu Srpske”.
Od 11 slučajeva predatih Tužilaštvu SBK ono je obustavilo istragu protiv firme “Sab” iz Busovače, odnosno protiv odgovornog lica Ante Sučića. Anić je vještačenjem utvrdio da je neobračunati i nenaplaćeni porez na promet te firme 8,04 miliona, a da je “oprano” čak 37,43 miliona KM. Sučić je u međuvremenu umro, a zamjenik glavnog tužioca Aniću je usmeno naredio da prekine sa vještačenjem i da vrati svu dokumentaciju tužilaštvu, što je on i učinio.
– Tužilac Tužilaštva u Širokom Brijegu odustao je od optužnice u slučaju firme “Ga-Gi”. U presudi Opštinskog suda u Ljubuškom vidi se da je i tu tužilac jednostavno odustao od optužnog prijedloga protiv firme “Podovi” iz Gornjeg Vakufa – istakao je Anić.
On je istakao da je pitanje da li će budžet FBiH, kantona i opštine ikada naplatiti dug i porez na promet za 17 pravnih lica.
– Nastupio je rok zastare zbog neprimjerenog odnosa tužilaštva u preduzimanju zakonom propisanih mjera – naveo je Anić.
U firmi “Sab” iz Busovače rečeno je da je cijela rukovodna struktura promijenjena 2009. godine i da je njeno sjedište sada u Splitu. Za vlasnika firme Aranđiju Sučić rekli su da je odsutna.
U firmi “Bumej” iz Bugojna kazali su da je sudski proces u vezi sa poreskim dugom trajao četiri godine, a da je drugostepena oslobađajuća presuda donesena u aprilu prošle godine.
U “Aura-co” iz Travnika su istakli da je vlasnica Zijada Fazlić u penziji i da ne znaju šta se desilo pa im je obračunat porez u iznosu od skoro 2,4 miliona KM, jer nemaju poreskih dugova. Sa nadležnima u ostalim firmama nismo uspjeli da stupimo u kontakt.
U MUP-u SBK nisu željeli da govore o ovim slučajevima navodeći da je za njih nadležno kantonalno tužilaštvo. U tužilaštvu juče nisu odgovorili na pitanja koja smo im poslali.
Razrješenje
Anić je bio sudski vještak Kantonalnog tužilaštva SBK u kontroli poreskih utaja, ali ga je tužilac Nedžad Islamović 2008. godine razriješio dužnosti uz obrazloženje da “rok završetka posla od četiri mjeseca ne odgovara tužiocu kao ni tražena visina naknade”.
Anić je 2010. godine glavnom federalnom tužiocu podnio krivičnu prijavu protiv Islamovića, a Federalno tužilaštvo je taj predmet proslijedilo Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona. Tužilac tog tužilaštva Mesud Mustafić 2012. godine je obavijestio Anića da ne postoje osnovi sumnje da je prijavljeno lice učinilo krivično djelo. U nekoliko navrata sličan odgovor stizao mu je i od glavnog disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Arbena Murtezića.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close