BiHPrivreda

Usvojen Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima u FBiH

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima usvojen je na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovaj akt je odobren i u Predstavničkom domu, ćime su se stekli uslovi za njegovo stupanje na snagu po objavi u Službenim novinama.

Dok je bio u fazi nacrta, prošao je javnu raspravu od 90 dana, okončanu jula ove godine, rekla je za Fenu dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Načela na kojima se zasnivaju ovi fondovi su: dobrovoljnost članova, raspodjela rizika ulaganja, ravnopravnost članova, javnost rada, akumulacija i investiranje sredstava.

Donošenje Zakona je sastavi dio Akcionog plana za provedbu Strategije za reformu penzijskog osiguranja, koji je usvojio Parlament FBiH prije više od dvije godine, dodala je Milićević.

Zakon će stvoriti pravnu osnovu za daljnji razvoj penzijskog sistema u FBiH i tržišta kapitala, na kojem će se pojaviti nove vrste fondova koji se razlikuju po načinu i kriterijima investiranja.

– Donošenjem ovog zakona, građanima, posebno mlađim generacijama, bit će omogućeno ostvarenje dodatnih prihoda u starosti. Usljed dobrovoljnosti članstva, građani i gospodarstvo neće snositi nikakve dodatne troškove s provedbom ovog zakona – napominje Milićević.

U Zakonu su između ostalog propisani uslovi za osnivanje društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, pravni oblik i imovina takvog fonda obavezno registrirana na računu kod banke depozitara.

Indikator

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close