Usvojen sporni Zakon o finansiranju političkih partija!

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je na današnjoj sjednici izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih stranaka. Izmjene Zakona o finansiranju političkih stranaka uključuju povećanje limita na donacije strankama i to do 4 puta,legalizuju se pojedinih izvora prihoda koji su do sada bili zabranjeni, a po prvi put se uvodi i odredba kojom član stranke u toku jedne godine političkoj stranci može doznačiti iznos do 15.000 KM (uključuje i članarinu), čime se otvara mogućnost za manipulacije s obzirom na to da stranke mogu fiktivno prijavljivati veći broj članova radi osiguravanja većeg obima dozvoljenih donacija.

Autor: Elvir Padalović – buka

Ove izmjene, između ostalog, predviđaju da ukupan iznos dobrovoljnih priloga fizičkih osoba jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 10.000 KM u kalendarskoj godini, dok ukupan iznos dobrovoljnih priloga pravnih osoba jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 50.000 u kalendarskoj godini

Zakon je usvojen usprkos protivljenju dijela nevladinih organizacija u BiH, prije svega Transparency Internationala, koji smatra da ovakve izmjene Zakona idu na ruku povećanju uticaja pravnih osoba na političke stranke.

Posebno problematičnim TI BiH je smatrao spomenute izmjene člana 6. kojim su dozvoljene donacije pravnih osoba u toku jedne godine sa dosadašnjih 15 prosječnih plata (oko 12.000 KM) uvećavaju na 50.000 KM, kao i da se limit za fizičke osobe sa osam plata (oko 6.400 KM) uvećavaju na 10.000 KM.

“Dakle, i dalje će stranke moći kršiti zakon a da sankcije budu zanemarljive, a još će im se pružiti dodatne mogućnosti da se ponašaju još neodgovornije, i to sve po zakonu. Suvišno je spomenuti da uopšte nisu uzete u obzir preporuke međunarodnih institucija koje su jasno propisivale mehanizme kao što su jedinstveni bankovni računi radi lakšeg praćenja toka finansija, te nadzor nad troškovima stranaka, posebno onih koji se pokrivaju sredstvima iz budžeta. Jasno je da ovakav zakon direktno potiče korupciju i da je cilj bio da se strankama omogući veća dobit, umjesto da se posveti pažnja većoj transparentnsti i odgovornosti stranaka” za BUKU je prokomentarisala Ivana Korajlić, portparolka TI BiH.

Po prvi put se izmjenama uvodi i odredba kojom se propisuje da član stranke u toku jedne godine političkoj stranci može doznačiti iznos do 15.000 KM (uključuje i članarinu) čime se otvara mogućnost za manipulacije s obzirom na to da stranke mogu fiktivno prijavljivati veći broj članova radi osiguravanja većeg obima dozvoljenih donacija.

Podsjetimo, odjel Misije OSCE-a ODIHR u svojoj analizi aktuelnog Zakona o finansiranju političkih stranaka BiH jasno je upozorio da “postoji rizik zaobilaženja ograničenja korištenjem posrednika za obavljanje uplata”.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close