Odluke Vlade ZDK

Na svojoj 86. sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvatila je Inicijativu Softić Sevada iz Zenice za izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina. Ovom Inicijativom predloženo je da se porez na promet nekretnina ne plaća kada vlasnik jedne eksproprisane nekretnine od naknade za tu nekretninu kupi drugu, do iznosa naknade koja odgovara onoj koju je primio za eksproprisanu nekretninu, u roku od godine dana kad je primio naknadu.

Iz Ministarstva privrede prihvaćen je prijedlog da se odobri 6.000 KM za uvođenje međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu Company „Jusuf-bej“ d.o.o. Visoko, te da se „Asocijaciji organskih proizvođača u Zeničko-dobojskom kantonu“ za pripremu i realizaciju Sajma organske i poljoprivredne proizvodnje i etno-narodnog stvaralaštva „OPPEN'S Zenica 2012“ dodijeli 3.000 KM. Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu data je saglasnost da sa Mesnom industrijom „Bajra“ d.o.o. Travnik zaključi ugovor o obavljanju laboratorijskog ispitivanja namirnica životinjskog porijekla. Uz ovu Odluku donesen je i Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da pripreme prijedlog objedinjavanja laboratorijskih i stručnih kapaciteta Veterinarskog zavoda i Zavoda za javno zdravstvo Kantona u cilju efikasnijeg vršenja njihovih djelatnosti.  Iz resora vodoprivrede, odlučeno je da se dodijeli 22.000 KM za sufinansiranje radova na dogradnji vodovoda Gornja Zimča, Općina Visoko kao i 50.000 KM za finansiranje radova na izgradnji vodovoda Kadarići, Općina Vareš.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Sindikalnoj organizaciji UTTD „21. decembar“ d.o.o. Zenica kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera dodijeljeno je 2.900 KM (po 100 KM za svakog radnika) dok je na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Savezu ratnih vojnih invalida Kantona za realizaciju Programa obilježavanja 20.-te godišnjice Trećeg korpusa Armije RBiH odobreno 13.000 KM. Ministarstvo zdravstva je predložilo, a Vlada usvojila prijedlog da se za pokriće troškova sanacije parovoda, za zgradu Stacionara odobri 79.673 KM kako bi se poboljšalo grijanje u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Za realizaciju projekta Eko-foruma Zenica „Kompostiranje organskog otpada u školama“ iz Fonda za zaštitu okoline Vlada je, na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštitu okoliša odobrila 1.500 KM. Za projekte iz oblasti kulture i izdavaštva, Vlada je odobrila po 1.000 KM Hrvatskoj folklornoj skupini „Bobovac“ za organizaciju 13.smotre folklora te prof. dr. Ladi Šestić za sufinansiranje monografije „Forme sa nastavkom -ing u engleskom tehničkom registru i njihovi prevodni ekvivalenti u bosanskom /hrvatskom /srpskom“.

Press služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close