Usvojen program kreditiranja izvoznih poslova od 10 miliona KM

Vlada FBiH današnjom je Odlukom usvojila 10.000.000 konvertibilnih maraka vrijedan Program kreditiranja izvoznih poslova koji ima za cilj jačanje jačanje konkurentnosti velikih privrednih društava s područja FBiH na međunarodnom tržištu, zadržavanje, odnosno povećanje postojećeg obima izvoza roba i usluga, zaposlenosti i likvidnosti. Sredstva za kreditiranje Programa bit će osigurana preusmjeravanjem raspoloživih sredstava iz komisionih poslova koja se vode kod Razvojne banke FBiH s računa projekata “Lokalne inicijative” (LIP), “Lokalni razvoj” (LPD) i “Pomoć u tranzicionom prilagođavanju” (TAC).

lzvoznikom se, u okviru ovog Programa, smatra svako privredno društvo sa sjedištem u FBiH koje s kupcem u inostranstvu zaključuje ili ima aktivan zaključen izvozni ugovor, a bavi se proizvodnjom gotovih iii polugotovih proizvoda, odnosno pruža usluge u oblasti energetike, građevinarstva ili tekstilne industrije.

Sredstva kredita izvoznici mogu koristiti za finansiranje tekućih sredstava. Krajnji korisnici kredita su izvoznici koji zapošljavaju minimalno 150 radnika na neodređeno vrijeme, koji su u posljednje dvije poslovne godine na godišnjem nivou ostvarili minimalno 30 posto ukupnog prihoda od izvoza roba i usluga, ili su u posljednje dvije poslovne godine ostvarili prihod od izvoza roba i usluga u minimalnom iznosu od 50 miliona KM. Pojedinačni izvozni zaključeni ugovor može se finansirati sredstvima kredita najviše do 30 posto vrijednosti.

Kredit se odobrava i otplaćuje u konvertibilnim markama. Rok otplate ne može biti duži od 60 mjeseci, uključujući jednogodišnji grace period, uz fiksnu kamatu od pet posto na godišnjem nivou.

Usvajanjem ove, prestalo je važenje Odluke donesene 16.1.2011. godine.

eKapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close