Ustavni sud BiH: Prihvaćena Izetbegovićeva apelacija, dan RS je neustavan!

Zakon o praznicima Republike Srpske nije u skladu sa članom I/2. Ustava BiH

USTAVNI SUD BiH Prihvaćena Izetbegovićeva apelacija, dan RS je neustavan!

Ustavni sud BiH je u predmetu broj U 3/13 usvojio zahtjev člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti člana 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske.

Ustavni sud BiH je utvrdio da član 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske nije u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1.1. i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud BiH je naložio Narodnoj skupštini Republike Srpske da, u skladu sa članom 61. stav 4. Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, u roku od šest mjeseci od dostave ove odluke usaglasi član 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud BiH je također naložio Narodnoj skupštini Republike Srpske da, u skladu sa članom 72. stav (5) Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, u roku iz prethodnoga stava, obavijesti Ustavni sud BiH o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.

Ustavni sud, kako se navodi u saopćenju, ponovno naglašava da se ovom odlukom ni na koji način ne dovodi u pitanje pravo građana Bosne i Hercegovine pravoslavne vjeroispovijesti (kao ni slično pravo građana bilo koje druge vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini) da slobodno na tradicionalan, odnosno drugi prigodan način obilježavaju svoje blagdane, uključujući i slavu Svetog Stefana.

-Prema mišljenju Ustavnoga suda, takve slobode i prava, a posebno njihovo slobodno manifestiranje, samo potvrđuju multikonfesionalni i multikulturalni karakter Bosne i Hercegovine kao države i društva. Stoga se ovakva odluka Ustavnoga suda u tome kontekstu ne može nikako drukčije razumijevati – ističe se u saopćenju Ustavnog suda BiH.

Ustavni sud BiH je, dodaje se dalje, obustavio postupak po zahtjevu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti člana 2.b) Zakona o praznicima Republike Srpske, zbog toga što je podnosilac zahtjeva odustao od zahtjeva.

Prvog dana zasjedanja 95. plenarne sjednice, Ustavni sud BiH je u predmetu broj U 28/14 usvojio zahtjev Staše Košarca, zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u vrijeme podnošenja zahtjeva, za ocjenu ustavnosti člana 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 79/09) i Poglavlja III. stav 1. tačka 2. i stav 2. tačka 2. Obavijesti o pokretanju postupka raspodjele dozvola CEMT i bilateralnih godišnjih dozvola za Francusku i Belgiju za 2015. godinu.

Ustavni sud je utvrdio da član 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima u dijelu kojim se mijenja član 16. stav 2. tačka a) nije u skladu sa članom  II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud BiH je ukinuo član 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima u dijelu kojim se mijenja član 16. stav 2. tačka a), u skladu s članom 61. stav 2. Pravila Ustavnoga suda BiH.

Ukinuti član 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima u dijelu kojim se mijenja član 16. stav 2. tačka a), u skladu sa članom 61. stav 3. Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, prestaje važiti narednoga dana od dana objave ove odluke u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

U predmetu broj U 5/15 Ustavni sud BiH je odbio kao neosnovan zahtjev jedne četvrtine delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za ocjenu ustavnosti odredbe člana 2. u dijelu kojim se mijenja član 8. st. 2, 3, 4, 5. i 6.  i člana 3. u dijelu kojim se mijenja član 8.a stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine, kojim je, prema mišljenju podnosilaca zahtjeva, povrijeđeno pravo na slobodu kretanja i prebivališta iz člana II/3.m) Ustava BiH i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zatim, pravo na zabranu diskriminacije iz člana II/4. Ustava BiH i člana II/5. Ustava BiH u vezi sa Aneksom 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (posebno člana I/3.a).

Ustavni sud BiH je utvrdio da su odredbe člana 2. u dijelu kojim se mijenja član 8. st. 2, 3, 4, 5. i 6.  i člana 3. u dijelu kojim se mijenja član 8.a stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine u skladu s članom  II/3.m), II/4. i II/5. Ustava Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud BiH je, utvrđujući dnevni red 95. plenarne sjednice, odlučio da se rasprava i odlučivanje o predmetima br. U 3/15, AP 4490/14, AP 1032/15 i AP 579/12 odgodi za narednu plenarnu sjednicu Ustavnoga suda BiH.

Ustavni sud nastavlja 95. plenarnu sjednicu sutra, 27. novembra.

Sve odluke o zahtjevima za ocjenu ustavnosti i apelacijama, usvojene na sjednici, bit će u roku od mjesec dana dostavljene podnosiocima zahtjeva, odnosno apelacija, i objavljene na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine (www.ustavnisud.ba), saopćeno je iz ovog suda.

 

Autor: Agencije

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close