-TopSLIDEBiHPrivreda

UPFBiH: Poslodavci protiv prijedloga Nacrta Zakona o PDV-u kojeg je predložila UIO BIH

Uprava zaindirektno oporezivanje BiH pripremila je prijedlog Nacrta novog Zakona oPDV-u, a kao razlog za njegovo donošenje navodi se usklađivanje odredbi saDirektivama EU za oblast indirektnih poreza. U Udruženju poslodavaca FederacijeBosne i Hercegovine naglašavaju da je proklamovano usklađivanje sa saDirektivama EU urađeno vrlo selektivno, kako u pripremi, tako i u predloženimzakonskim rješenjma. Podsjećaju da Direktive EU propisuju da zainteresiranajavnost mora biti uključena u sve faze izrade propisa, što podrazumijevamogućnost podnošenja inicijative za donošenje izmjena i dopuna propisa, učešćeu izradi radnog materijala, kao i učešće u konsultacijama i javnim raspravama.

„U prijedlogNacrta Zakona o PDV-u nije ugrađena nijedna od ključnih primjedbi UPFBiH, kaošto su pomjeranje roka plaćanje PDV-a sa 10-og na posljednji dan u mjesecu,plaćanje poreza po naplati fakture za male poreske obveznike te nemogućnostpriznavanja odbitnog PDV-a za neplaćene fakture. Predloženi nacrt je samo„autističan“ pokušaj donošenja zakonskog rješenja koje samo na prvi pogled imaza cilj prikupiti što više sredstava po osnovu PDV-a“, ističu iz UPFBiH.

U UPFBiHnaglašavaju da prijedlog nacrta zakona o PDV-u nije reformski, nitistimulativan za privredu pa u tom smislu neće dovesti do povećanja privrednihaktivnosti, niti proširenja poreske osnovice za prikupljanje PDV-a.

 „Zbog svega navedenog, UPFBiH ne podržavadonošenje Zakona o PDV-u u ovakvom tekstu i poziva zastupnike u Parlamentu FBiHi NSRS, kao i Parlamentu BiH, da ne podrže novi Zakon o PDV-u, u predloženom obliku.Također, UPFBiH poziva UIO da ozbiljno pristupi izradi teksta Zakona o PDV-uuzimajući u obzir dosadašnju praksu i iskustva primjene Zakona te krozpreciznije definisanje odredbi omogući da Zakon bude primjenljiv u praksi“,stav je UPFBiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close