Kultura

Univerzum Dejvida Bovija

UNIVERZUM DEJVIDA BOVIJA

Moje riječi

Moje riječi sve mirišuslatko

ko breskve zlatne,ovijene svilom,

kad lahor treperi saarijom milom

fontane bistre što žuboriglatko,

jasna i sjajna, da jojmože svatko

osjetiti ritam ritmasvoga bilom.

Ljubavi očarančudestvenom silom

klonuh, Beatriče, o,čudna, vječna gatko,

na sagu bajke što prekinuse kratko,

i usnuh u Ljepoti kao štose sniva

kad plamti srce kao vatraživa,

a na kraju konca takobiva,

u sumraku sivom iznadsivih njiva

zavjesa pada olovna isiva.

Miroslav Krleža

Povezana slika
DejvidBovi – heroj na jedan dan

Jednom davno izjavio je da imaodvratnu potrebu da bude nešto više od čoveka. Da bude superčovek. Dok je to usvetu zabave zaista i postao, u domenu svog privatnog života uspeo je da sačuvaintimu i stabilnu porodicu. Iza njegovih očiju različitih boja, ipak se krioobičan čovek sa neobičnim talentom i potrebom da uvek bude drugačiji, nekopirajući ni sebe, ni druge.

BERLINSKI ZID bio je inspiracija rokenrola godinama pre i posle njegovogrušenja i mnogo je genijalnih pesama posvećeno ovom neprirodnom bedemu izmeđuljudi, bedemu ogromnog simboličkog potencijala. Ali velika umetnost uvekprevazilazi svoj prvobitni impuls nastanka ideje, ide dalje i šire, baš kao iBouvijeva pesma „Heroes“.

Ne sumnjam nimalo da je Dejvid Bouvi udahnuo sa mistikom,dekadencijom i napetom istorijskom materijom Berlina mnogo od onog vetra kojije pesmu učinio tako izrazito himničnom, još pre nego što je za nju napisaotekst, dok je bila samo muzički naboj zadojen euforijom i zanosom. I prkosom, onim pravim rokerskim, svakako.Nesumnjam u to ni zbog toga što je opšte poznato da je pesma nastala u studijukoji je izgrađen u sali u kojoj su se za vreme rata održavali balovi SSjedinica i koja je bila nadomak Berlinskog zida, njegove zapadne strane,naravno. Međutim, mnogo je već puta potvrđeno, i tu je taj kamen spoticanja gdese veliki izdvajaju od malih, da pravi umetnik ne ostaje nikad na jednom slojuznačenja i da po nekom nagonu svoje genijanosti uvek prevaziđe prvobitnistvaralački impuls, pa tako postaje potpuno nebitna dugo čuvana tajna da jeBouvi na ideju za pesmu došao posmatrajući svog saradnika kako se kraj zidasastaje sa svojom ljubavnicom. Možda bismo se smeli usuditi da tvrdimo da„Heroes“ prevazilazi i značenjski potencijal Berlinskog zida. Možda zato što suzidovi svuda oko nas.Mnogo od svoje popularnosti pesma duguje činjenici daostavlja toliko prostora za učitavanja, pa je stoga prijemčiva za raznoraznatumačenja i za svačije  pronalaženje u njoj. Jer, svako ima neku svojupriču u kojoj bi hteo da bude heroj bar na jedan dan, nekog svog neprijateljakoji ga u tome sprečava i nekog kome će posvetiti obećanje da će na jedan danoni biti pobednici. Dok je Bouvi sa svojom ekipom snimao ovu pesmu oni su senalazili u studiju koji je bio na vidiku vojnih snaga Istočnog Berlina. Tvrdilisu da se puške sa druge strane ne samo vide već i osećaju kroz miris gvožđa iulja. Kako onda ne krenuti od ideje da je ljubav koju on opeva ljubav izmeđudvoje ljudi koji žive sa različitih strana zida. Ali, zid nije samo jedan inije samo taj, a još su opasniji oni nevidljivi. To lako može biti i priča ohomoseksualnoj ljubavi, o ljubavi između ljudi koji su u braku sa drugimosobama, o ljudima različitih rasa, vera, nacija. Različiti zidovi razdvajajuljude.

                    „HEROES“

I, I wish you could swim
Like the dolphins
Like dolphins can swim

Though nothing, nothing will keep us together
We can beat them, forever and ever
Oh, we can be heroes just for one day

I, I will be King
And you, you will be Queen
Though nothing will drive them away
We can be heroes just for one day
We can be us just for one day

I, I can remember
(I remember)
Standing by the wall
(By the wall)
And the guns, shot above our heads
(Over our heads)
And we kissed, as though nothing could fall
(Nothing could fall)

And the shame, was on the other side
Oh, we can beat them, forever and ever
Then we could be heroes just for one day

We can be heroes
We can be heroes
We can be heroes just for one day
We can be heroes

„Heroes“ je pesma o malim ljudima u sukobu sa velikim silama. Toje metafora o borbi i istrajavanju slabijeg protiv jačeg, pojedinačni slučajkoji stoji za sve ostale, David koji ruši Golijata, bar na jedan dan. Međutim,ta egzaltiranost dobre borbe, himničnost ostvarenog trijumfa i optimizam da jepozitivan ishod moguć karakterišu pre svega kraću verziju pesme.Ona počinjepominjanjem delfina i plivanja poput delfina čime se ulazi u samo srce slike oslobodi i nepostojanju ili prevazilaženju granica. Sve dok se osećamo poputdelfina mi moramo verovati da je pobeda moguća. Time bivamo uvedeni u jednostanje optimizma i zanosa gde u duhu himne koju slušamo verujemo da ljubav trijumfujenad negativnim silama koje joj stoje na putu.Dalje, efekat euforije i borbenognaboja se postiže stalnim suprotstavljanjem zamenica „ja“, „ti“ i „mi“ zamenici „oni“. A oni, neimenovani, su jaki i zli, oni su neprijateljkoji na svojoj strani ima snagu, ali ne i pravdu, i koji će zbog toga bitipobeđen. „Sramota je na njihovoj strani“ kaže se u pesmi kao što se kaže i „jaću biti kralj, a ti kraljica, iako ih ništa neće oterati, možemo ih pobediti najedan dan, možemo biti heroji, na jedan dan.“ Ovo je priča u koju ljudi želeverovati od kako su upoznali mogućnost vere, i u koju zato i veruju, uvek iiznova.

Bar u blizini adrese uBerlinu gdje je živio Dejvid Bovi

 

Svirao je Dejvid Bovi

Riblja čorba

Sijao je zuti mesec
i zvezde su sjale,
stajali smo dole
i hvatali zjale.
U rekama zive ribe,
na drvecu ptice,
mi smo bili beskucnici
dozivotne lutalice.
To je bilo neko lepse
i srecnije vreme,
ljubili smo se u parku
drhteci od treme.
Svirao je Dejvid Bovi
i Pauci s Marsa,
tad smo bili kao novi
a sada smo farsa.
Postala si plemenita
princeza na zrnu graska,
u stvari si razmazena
i dosadna kako vaska.
Ja sam danas razocaran
skoro svim i svacim
i zbog toga moram
s nekim da se kacim.
To je bilo neko lepse
i srecnije vreme,
ljubili smo se u parku
drhteci od…

 DejvidBovi je bio veliki fan Bertolta Brehta

Bovi je neprekidno radio na sebi. Dovoljno jepogledati spisak njegovih omiljenih knjiga da bi se shvatilo da njegovainteresovanja idu od istorije, umetnosti, estetike, filozofije i metafizike doezoterije, književnosti i prirodnih nauka. A Berlin je sa svojom prebogatomkulturnom istorijom već sam po sebi ličio na izazovan mamac. U taj decenijamaraspolućeni grad, koji je isključivo političkom odlukom bio podeljen na dvasuprotstavljena dela, on dolazi sa izvanrednim poznavanjem stvaralaštvaBertolda Brehta, nemačkog ekspresionizma, pogotovo onog oko umetničke grupe„Most”, kao i eksperimentalne muzike i modernog roka – svega onog što je većdesetak godina bilo poznato pod terminom „krautrok”.

 Berlin je bio jeftin grad za život.Pristojni stan i hrana na duži period ni za finansijski ozbiljno osakaćenu rokzvezdu nisu predstavljali problem. Posle nekoliko histeričnih godina, i te kakomu je prijalo da luta po gradu gde ga malo ko prepoznaje, pa i ako se to desi,ne predstavlja nikakvu nelagodu. Događalo se da uđe u neku prodavnicu ploča iliknjižaru, odabere nešto, da bi odmah po njegovom izlasku nahrupili kupcidosađujući prodavcu pitanjima šta je to Bovi kupio.

Slikovni rezultat za dejvid bovi slike

Dejvid Bovi se rodio 08. Januara, a preminuo 10. Januara. Moglobi se i protumačiti da je između ta dva datuma samo jedan dan života. Ali i daje bilo tako puno je. Sa pjesmom HEROES ili Heroj na jedan dan je svoju ispuniomisiju. Jedan dan života nije tako malo. Sjetite se filma „Jedan dan života(Mama Huanita). Meksikanski film iz 1950. God. režisera Emilia Fernandeza.Godinu dana prije svoje smrti, Dejvid Bovi je imao veliku retrospektivu svogastvaralaštva pod nazivom „Univerzum Dejvida Bovija“, kako je ovaj tekstnaslovljen.

Pripremio: Marko Raguž

Mural Dejvida Bovija u Sarajevu – Foto:MarkoRaguž

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close