BiHPolitika

Ukoliko BiH ne izmijeni Zakon o krivičnom postupku pravna država će postati misaona imenica

Koliko BiH želi biti pravna država najbolje govore zakoni i njihova implementacija. A situacija na terenu nije dobra. Pojedine odredbe Zakona o krivičnom postupku BiH su neustavne i dok nadležne institucije lijeno pristupaju procesu izmjena zakona Delegacija Evrospke unije u BiH i drugi međunarodni akteri alarmantno upozoravaju da je prioritet da se odredbe Krivičnog zakona moraju mijenjati.

BiH je davno probila rok od šest mjeseci koliko je Ustavni sud BiH ostavio da se izmijene neustavne odredbe Zakona o krivičnom postupku. Ove izmjene se, između ostalog, odnose na provođenje posebnih istražnih radnji, kao što je prisluškivanje, te na davanje imuniteta svjedocima u toku istrage.

Prijedlog izmjena Zakona o krivičnompostupku uradilo je Ministarstvo pravde BiH. Ipak, iz Delegacije EU poručuju da su predložene izmjene manjkave i da ne zadovoljavaju zahtjeve za pojačanu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, bilo na domaćem ili međunarodnom nivou.

Oštra upozorenja iz EU

“Bez usvajanja tih izmjena i dopuna, Ustavni sud bi mogao poništiti trenutne odredbe ZKP-a, jer još nisu usklađene sa Ustavom BiH u roku od 6 mjeseci od dana kad su proglašene neustavnima. Ustavni sud će krajem marta odlučiti da li da poništi ove odredbe ili da produži rok zakonodavcu za usvajanje izmjena i dopuna”, navode iz Delegacije EU u BiH.

Posebne istražne radnje se koriste u sprečavanju i otkrivanju teških oblika kriminala i naročito su važne u postupku dokazivanja. One uključuju, između ostalog, korištenje prikrivenih agenata, presretanje komunikacija, nadzor i slanje informatora itd. Istovremeno, one se moraju ograničiti isključivo na ono što je neophodno u demokratskom društvu, tj. osigurati proporcionalnost između prava na privatnost pojedinca i sigurnosnih potreba države.

“Ukoliko zakonodavac usvoji tek polovična rješenja ili ako Ustavni sud ukine postojeće odredbe jer su protuustavne, bh. tužiocima će biti uskraćen jedan od glavnih alata za efikasnu borbu protiv teških oblika kriminala. Direktna posljedica oba takva slučaja bilo bi nekažnjavanje onih koji počine ta krivična djela. To bi doprinijelo podrivanju vladavine prava u momentu u kojem Bosna i Hercegovina mora osigurati stabilno i sigurno okruženje za potencijalne investitore. To bi se također smatralo štetnim korakom u kontekstu nadolazećeg Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU”, poručuju iz Delegacije EU.

Postupak istražnih radnji pojednostaviti

Zakonodavac, u ovom slučaju Vijeće Ministara BiH mora izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku sačiniti tako da se postupak posebnih istražnih radnji maksimalno pojednostavi uz pravilnu strožiju, ali kraću proceduru podnošenja zahtjeva, smatra Nermin Pećanac, bivši ministar unutrašnjih poslova KS.

“Navodno insistiranje i pritisci međunarodne zajednice, te sakrivanje iza evropskog puta i donošenja novih evropskih standarda ne smiju biti izgovor aktuelnim vlastima za žurbu i donošenje lošeg zakonskog rješenja. Naprotiv, to bi im trebao biti motiv da izrade najbolje zakonsko rješenje posebno kad se radi o Zakonu o krivičnom postupku. Naravno ukoliko se pri tom ne boje da bi tim potezom ubrzali uspostavljanje pravne države, koja u Bosni i Hercegovini evidentno nedostaje kao kiša poslije sušne godine. Ako se ovi loši zakonski prijedlozi koji podrazumijevaju ukidanje ili kompliciranje procedura sudskog odobrenja posebnih istražnih radnji usvoje, onda ćemo u BiH definitivno na sceni imati tezu da svugdje u svijetu država ima svoju mafiju, dok jedino u BiH mafija ima svoju državu”, smatra Pećanac.

Klix
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close