UIO BiH: Predstavljen projekat “Jačanje Sektora za carine”

Jučper je u Banja Luci predstavljen Projekat “Jačanje Sektora za carine u Upravi za neizravno oporezivanje BiH”, koji se odnosi na modernizaciju postojeće carinske aplikacije. Ukupna vrijednost cijelog projekta iznosi 2 miliona eura, financira ga Europska unija, a izvode predstavnici UNCTAD-a iz Ženeve i stručnjaci UNO.

Projektom je planiran završetak prototipa aplikacije ASYCUDA World prema novom carinskom zakonodavstvu do 01.01.2015. godine. U tijeku 2015. godine slijedi instaliranje aplikacije na svim lokacijama, obuka više od 3 tisuće korisnika, uključujući sve korisnike unutar UNO i gospodarsku zajednicu koja će koristiti novu carinsku aplikaciju. Zajedno sa ovom aktivnošću će se raditi i na izradi softvera za nacionalni NCTS – Novi provozni kompjuterski sustav, koji koriste sve zemlje članice EU. Početak primjene nove carinske aplikacije očekuje se 01.01.2016. godine, nakon čega će se po isteku godinu dana rada nacionalnog provoznog sustava, BiH pridružiti međunarodnom provoznom sustavu – NCTS.

Nova carinska aplikacija ASYCUDA World ubrzat će protok roba prilikom izvoza i uvoza, osigrat će mogućnost jedinstvene carinske garancije na cijelom području BiH, podnošenje carinske prijave online – putem interneta, te kvalitetniju kontrolu vrijednosti robe kroz provjere online baza podataka sa vrijednostima robe i carinskim tarifama. Primjenom nove carinske aplikacije bit će unaprijeđeno i ubrzano provođenje i kontrola carinskih i poreskih propisa, kvalitetnija analiza rizika kao i spriječavanje prekograničnog krijumčarenja, povećane mogućnosti kontrole carinskih organa uz istovremeno smanjenje administrativnih troškova.

ASYCUDA World pružit će mogućnost on-line plaćanja carinskih pristojbi, poboljšanu evidenciju i kontrolu naplaćenih pristojbi, ažurnije praćenje dinamike prikupljanja poreza, izvještavanje u realnom vremenu, te mogućnost bržeg i kvalitetnijeg donošenja strateških odluka i uočavanja aktualnih trendova. Realizacijom cijelog projekta bit će izvršena usuglašenost sa važećim carinskim propisima – u skladu sa europskom legislativom i regulativama u carinskom poslovanju, te mogućnost povezivanja UNO sa europskim i međunarodnim sustavima.

www.magazinplus.eu – UIO BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close