Utvrđene rang-liste kandidata za direktore i zamjenike direktora policijskih tijela BiH

Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavio je jučer intervju sa preostalih deset kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane Javnim konkursom za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela BiH.

Nakon obavljenog intervjua sa svim kandidatima, Odbor je utvrdio rang-liste sa po pet kandidata za mjesta direktora i zamjenika direktora policijskih tijela BiH koje će, u skladu sa Zakonom o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, biti dostavljene ministru sigurnosti BiH.

Inače, na Javni konkurs prijavilo se ukupno dvadeset kandidata koji su aplicirali na mjesta direktora i zamjenike direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, direktora i zamjenika direktora Granične policije BiH, kao i na poziciju zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu.

RANG LISTA uspješnih kandidata:

I. Za poziciju direktora Granične policije Bosne i Hercegovine:

1.  Galić Zoran ( 90,00 bodova)
2.  Kovač Velislav ( 75,55 bodova)
3.  Ćorić Željko ( 67,77 bodova)

II. Za poziciju zamjenika direktora Granične policije Bosne i Hercegovine

1.  Srabović Zijad (86,66 bodova)
2.  Korman Ensad ( 80,00 bodova)
3.  Kovač Velislav ( 62,77 bodova)
4.  Gačanin Enes ( 62,22 bodova)
5.  Ćorić Željko ( 54,44 bodova)

III. Za poziciju zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu

1.  Knežević Đuro (73,33 bodova)
2.  Ćorić Željko (66,66 bodova)
3.  Vukoja Drago (57,22 bodova)

IV. Za poziciju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i
Hercegovine

1.  Vilić Mirsad (91,11 boda)
2.  Korman Ensad (67,22 boda)
3.  Jurić Mile (63,88 boda)
4.  Dominković Marko (52,22 bodova)

V. Za poziciju zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i  Hercegovine ( 2 izvršioca)

1.  Uroš Pena (90,00 bodova)
2.  Jurić Mile (88,88 boda)
3.  Dominković Marko (66,11 bodova)
4.  Petrić Josip (61,11 bodova)

www.magazinplus.eu – Parlament BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close