Ubrzano kreditno zaduživanje radi pokrića deficita

Život na kredit postao je stvarnost ne samo Federacije BiH, nego i značajnog broja drugih nivoa vlasti, javnih preduzeća i ustanova, izvještava Indikator.ba.
Letimčni pogled na tendere o javnim nabavkama pokazuje da je zaduživanje uzelo maha, ali sve manje za kapitalne investcije, a sve više za pokriće rashoda i manjkova u kasama.
Banka koja pobijedi na tenderu Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske sigurno će imati razloga za zadovoljstvo, jer je ovaj fond zatražio usluge dugoročnog zaduženja od 40 miliona KM.
Na dugoročno kreditno zaduženje, i to na iznos od 20 miliona KM, opredijelio se i Kanton Sarajevo radi pokrića dijela deficita u Budžetu za 2014. godinu.
Ranije smo svjedočili o kreditnim zaduženjima za kojima su posezali i drugi kantoni u Federaciji BiH, kakvo je recimo bilo zaduženje HNK od 14 miliona KM radi pokrića budžetskog deficita.
U potrazi sa kreditnim novcem banaka su, međutim i općine, domovi zdravlja i druge javne ustanove.
U najnovijem broju Službenog lista BiH Općina Čitluk objavila je tender za nabavku kredita zа izmirenje sudskih troškovа u iznosu od 2,5 miliona KM.
Općina Vlasenica će uzeti dugoročni kredit zа finаnsirаnje kаpitаlnih investicijа i prenesenih obаvezа iz prethodnih godinа u iznosu od 700.000 KM, dok je Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Sava” Šekovići obznanila namjeru zaduženja u iznosu od 490.000 KM.
Osm za kapitalne investicije i pokriće rashoda, lokalne zajednice, po svemu sudeći, zaduživat će se i za sanaciju posljedica poplava, a najave o tome stigle su iz grada Bijeljina, gdje namjeravaju uzeti kredit od 5 mliona KM.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close